Zgodnie z Zarządzeniem Nr 150.554.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 02.06.2020 piątek 12 czerwca br. został ustalony dniem wolnego od pracy dla pracowników  Urzędu  Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. W dniu tym Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 12:00 do 14:00.
Ponadto, w dniu tym, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 będzie prowadzony dyżur związany ze składaniem przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.