W 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 80 milionów złotych na realizację programu „Senior+”. Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się zarówno o wsparcie na utworzenie lub wyposażenie nowych placówek, jak i dofinansowanie placówek już istniejących. Gmina Dąbrowa Tarnowska znalazła się na liście dofinansowanych samorządów. Działający od grudnia 2016 roku Dzienny Dom „Senior +”
w budynku „Budomexu” przy ul. Berka Joselewicza 8 otrzymał na działalność w 2020 r. 71 988,00 zł. Stanowi to jedynie 36 % kosztów funkcjonowania placówki w 2020 roku. Pozostałe 64 % środków finansowych potrzebnych na tegoroczną działalność Dziennego Domu „Senior +’  w wysokości 130 090 zł zapewnia gmina Dąbrowa Tarnowska.

Dzienny Dom „Senior +” jest placówką przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo i chcą przyjemnie spędzać czas. Uczestnicy Dziennego Domu mają do dyspozycji kilka pomieszczeń, w tym między innymi: pokój wypoczynkowy, w którym można wspólnie oglądać telewizję, czytać prasę, rozwiązywać krzyżówki, jadalnię, w której serwowany jest codziennie ciepły posiłek, a także salę gimnastyczną, na której można zadbać o kondycję pod opieką fizjoterapeuty. Prowadzone są zajęcia z zakresu dietetyki, języka angielskiego i warsztaty plastyczne, organizowane są również wycieczki i spotkanie integracyjne.

Senior DD Dzienny Dom „Senior +” w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny z ministerialnym dofinansowaniem