Dzisiaj początek matur. O godz. 9:00 odbędzie się pierwszy egzamin maturalny – z języka polskiego. Przystąpi do niego ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. W tym roku na maturze nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Egzaminy ustne zdawać będą tylko nieliczni chętni, głównie ci, którzy zamierzają studiować poza Polską i muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię.
Tegoroczna matura jest wyjątkowa z wielu powodów. Zmienił się harmonogram egzaminów maturalnych, które pierwotnie miały być przeprowadzone w maju. Obecnie przeprowadzenia egzaminów odbywa się w nowym reżimie sanitarnym. Podczas egzaminu należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 8 do 29. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 15 do 29 czerwca. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie sześciu.

Wszystkim zdającym życzymy jak najlepszych wyników i trzymamy kciuki.

Terminy egzaminów 2020 Dziś rozpoczynają się matury 2020   Maturzystom życzymy “połamania piór”