Dziś pierwszy dzień matur. Prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników przystępuje w bieżącym roku do egzaminu z języka polskiego. Maturę napisze dzisiaj także 130 tysięcy osób, które nie zdały w poprzednich latach albo chcą poprawić swój wynik. O godz. 9.00 rozpoczęli pisanie egzaminu na poziomie podstawowym, a o godz. 14.00 zmierzą się z tym samym przedmiotem, na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający obowiązkowo musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego oraz do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Żeby zdać uczniowie muszą uzyskać 30 procent punktów z danego egzaminu. Absolwenci muszą też podejść do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma wymaganego progu.

Najczęściej uczniowie do zdawania na poziomie rozszerzonym wybierają język angielski. W tym roku wybrało go prawie 54 procent zdających. Druga w kolejności jest geografia, którą zdaje prawie 30 procent maturzystów. W czołówce popularnych przedmiotów dodatkowych są też: matematyka, język polski i biologia.

Na egzaminie maturalnym nie można mieć żadnych urządzeń mobilnych takich jak smartfon, smartwatch, I-pod, I-pad i jakichkolwiek innych gadżetów, które służą do komunikacji ze światem zewnętrznym.

Wyniki egzaminów maturalnych będą podane 3 lipca.

egzaminy Dzisiaj rozpoczęcie matur 2018 – życzymy połamania piór!