Centrum e-Zdrowia (CeZ) przypomina o e-skierowaniu, e-recepcie i Internetowym Koncie Pacjenta – cyfrowych rozwiązaniach, które zastępują tradycyjne, papierowe dokumenty, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo pacjentów w świetle aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
W obliczu pandemii koronawirusa rośnie niepokój społeczny, jak również presja wywierana na placówki medyczne w całym kraju. Zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom jest zadaniem złożonym, wymagającym rozwiązań przystających do „nowej normalności”. Takim rozwiązaniem są cyfrowe usługi w ochronie zdrowia, jak np. doskonale znana wszystkim e-recepta, czy e-skierowanie – narzędzie obecnie wdrażane w całej Polsce przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).

E-skierowanie to elektroniczna postać dotychczasowego, papierowego skierowania, która umożliwia elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie – od momentu jego wystawienia do momentu realizacji. Wszystkie e-skierowania, tak jak e-recepty, dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia. Dzięki temu pacjent ma do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę.

– Uważnie wsłuchujemy się w doniesienia, które wskazują na dalszą potrzebę budowania świadomości Polaków, jeśli chodzi o cyfrowe rozwiązania w zdrowiu. Biorąc pod uwagę aktualną, dynamiczną sytuację epidemiczną, jak i fakt, że od 8 stycznia przyszłego roku e-skierowanie będzie rozwiązaniem obligatoryjnym, apeluję do środowiska lekarskiego i zarządzających placówkami, aby nie czekali na 2021 rok, tylko przyspieszyli wdrożenie tego rozwiązania. Ze swojej strony deklaruję gotowość do wsparcia profesjonalistów medycznych, placówek, jak też pacjentów. W  trzecim kwartale uruchomiliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną adresowaną do wszystkich grup. Trwają też szkolenia w ramach Akademii CeZ, a nasi eksperci są w stałej gotowości, aby pomagać – informuje Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Korzyści z elektronicznego skierowania

info 5f86d65615671 E skierowanie, e recepta i Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl – bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów w czasach koronawirusa

Kluczowe korzyści dla pacjenta, to: możliwość uzyskania e-skierowania w trakcie e-wizyty/teleporady, a następnie zapisania się do lekarza drogą telefoniczną (nie trzeba osobiście iść do placówki, wystarczy podać przez telefon 4-cyfrowy kod i swój nr PESEL). W praktyce oznacza to bezpieczeństwo i dostęp do kompletnych danych z dowolnego miejsca i w dogodnym dla pacjenta momencie (e-skierowania nie można zgubić, jest zawsze czytelne i dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta). W przypadku e-skierowania nie obowiązuje także 14-dniowy termin na dostarczenie dokumentu do placówki.

E-skierowanie oznacza istotne ułatwienie dla lekarza, który je wystawia oraz placówki, która będzie je realizować. W momencie, gdy pacjent przekaże dane dostępowe w postaci 4-cyfrowego kodu wraz z numerem PESEL, zostaną pobrane automatycznie do systemu rejestracji wszystkie niezbędne do zapisu informacje. Zarówno te o wskazanych świadczeniach, jak też dane pacjenta. Brak konieczności ręcznego przepisywania danych do systemu, skraca proces rejestracji i zapobiega potencjalnym błędom.

Z perspektywy placówki medycznej e-skierowania wpływają na poprawę jej efektywności – minimalizują kolejki pacjentów, eliminują sytuację, kiedy pacjent rejestruje tę samą wizytę w kilku różnych placówkach.

Przykładowy wydruk informacyjny e-skierowania.

eskierowanie 5f86d65590e42 E skierowanie, e recepta i Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl – bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów w czasach koronawirusa

Czym jest Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która ułatwia pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych, porządkuje rozproszone dotąd informacje medyczne i gromadzi je w jednym, bezpiecznym miejscu.

Dzięki IKP możesz:

Na IKP znajdziesz informacje o:

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

  1. Wejdź na stronę pacjent.gov.pl(Otworzy się w nowej karcie) i zaloguj się, używając do tego profilu zaufanego. Jeżeli nie masz profilu zaufanego, możesz go założyć przez internet (na stronie pz.gov.pl(Otworzy się w nowej karcie)) lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków, albo osobiście w urzędzie np. Urzędzie Skarbowym czy oddziale ZUS/NFZ. Możesz też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli masz konto internetowe iPKO lub Inteligo lub przez wybrany bank spółdzielczy.
  2. Po wyświetleniu wiadomości „Korzystaj z funkcjonalności dostępnych na Internetowym Koncie Pacjenta!” wybierz opcję „Uzupełnij dane” i wpisz swój numer telefonu i adres e-mail, aby otrzymywać e-recepty i e-skierowania przez SMS i/lub e-mail.
  3. Teraz już w pełni możesz korzystać z funkcjonalności, które daje Ci Internetowe Konto Pacjenta.

cez.gov.pl