Dziś uczniowie rozpoczynają egzamin ósmoklasisty 2020, który potrwa 3 dni. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Test egzaminacyjny rozpocznie się o godz. 9:00. Na napisanie egzaminu ósmoklasisty mają 120 minut. W dniu jutrzejszy uczniowie obecnych klas ósmych napiszą egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Wyniki będą znane 31 lipca br.
W tym roku egzamin musi być przeprowadzony w reżimie sanitarnym. Podejdzie do niego około 347 700 uczniów z 12 400 szkół. Rozwiążą oni zadania z ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych. Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy.

Arkusze z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13.00. Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbędzie się 7 lipca o godz. 9.00.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. To druga edycja. Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. To oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Wszystkim zdającym życzymy połamania długopisów i osiągnięcia jak najlepszych wyników. Trzymamy za Was kciuki.

Terminy egzaminów 2020 Egzamin ósmoklasisty 2020. Życzymy powodzenia!