Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim przeprowadził w  niedzielę 24 czerwca br. na imprezę integracyjną promującą dziedzictwo kulturowe, historię, twórczość ludową i obrzędowość lokalną. Wydarzenie to połączyło realizację projektu profilaktycznego “Wolny czas szansą dla nas” z miłą tradycję powitania lata w tym sołectwie na placu przed Domem Ludowym.
Impreza rozpoczęła się o godz. 16:00, a jej gospodynią była Prezes OSP w Gruszowie Wielkim Józefa Taraska, która jest również sołtysem wsi Gruszów Wielki i Radną Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski wraz z żoną, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Pomocna Dłoń” Beata Partyńska. Na podsumowanie wydarzenia przybył także Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

W programie imprezy były występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim oraz lokalnego dziewczęcego zespołu folklorystycznego. Krótkie okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezes OSP w Gruszowie Wielkim Józefa Taraska oraz Starosta Tadeusz Kwiatkowski.
Wszyscy uczestnicy festynu “Wolny czas szansą dla nas” zostali ugoszczeni poczęstunkiem oddającym miescowe tradycje kulinarne. Wieczór zakończono wspólnym grillowaniem kiełbasek.