25 maja 2018 r. w Centrum Pamięci o Holokauście w Budapeszcie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników międzynarodowego konkursu „Śladami żydowskich wspomnień”, organizowanego przez Instytut Historyczny CENTROPA, działający w kilku państwach Europy i mający swoje siedziby w Wiedniu, Budapeszcie, Hamburgu i Waszyngtonie.
Brało w nim udział ponad 250 uczniów z państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy łącznie stworzyli ponad 30 filmów – wśród nich byli uczniowie z naszego regionu.
CENTROPA jest żydowskim, historycznym instytutem non-profit, zajmującym się przechowywaniem rodzinnych historii żydowskich z XX wieku i zdjęć z Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów oraz rozpowszechnianiem tych historii i zdjęć za pośrednictwem filmów, książek i wystaw.

Konkurs miał charakter międzynarodowy, a jego celem było przygotowanie krótkich filmów, ukazujących wybrane aspekty życia religijnego, społecznego i kulturalnego społeczności żydowskich z różnych krajów. Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod opieką mgr Jolanty Stelmach w składzie: Monika Baran, Kamil Smoła, Gabriela Woźniak, Łucja Ząbek wykonała pięciominutowy film, przedstawiający historię i wygląd budynku synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uroczystość w Budapeszcie była świetną okazją do zaprezentowania Dąbrowy oraz synagogi wśród szerokiego grona odbiorców z całego świata. Ponadto film został umieszczony na oficjalnej stronie internetowej instytutu, którą codziennie odwiedza wiele osób.

Nadesłane prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie, dlatego CENTROPA zdecydowała się w nagrodę zaprosić wszystkich uczestników na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu do Budapesztu. Podczas pobytu w Centrum Pamięci mieli oni okazję zobaczyć znajdujące się w nim wystawy oraz uczestniczyć w prezentacji najlepszych filmów. Uczniowie z Dąbrowy Tarnowskiej konkurując ze swoimi rówieśnikami z Czech, Słowacji, Węgier i Polski zdobyli wyróżnienie. Udział w konkursie dostarczył uczestnikom wiele satysfakcji oraz  pozwolił  poszerzyć wiedzę z zakresu wielu dziedzin.

logo CENTROPA Film o dąbrowskiej synagodze wyróżniony w Budapeszcie