W dniach 08-09 grudnia 2018 r. w Szczucinie odbył się finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki na Powiślu Dąbrowskim. W rejonie Powiśla wolontariusze już po raz trzeci pracowali z potrzebującymi rodzinami. Najpierw 21 wolontariuszy odwiedziło 77 rodzin, a do projektu włączonych zostało 27 rodzin i wszystkie one otrzymały pomoc na łączną kwotę 88 548 zł.
W przygotowanie Paczek zaangażowało się 1484 osoby czyli średnio 55 osób dla jednej rodziny. Wśród darczyńców były społeczności szkolne, przedszkolne, pracownicy firm, jak również pojedyncze osoby. Organizatorzy Szlachetnej Paczki dziękują wszystkim za włączenie się w projekt i ogromne zaangażowanie, tylko dzięki wspólnym działaniom udało się osiągnąć zamierzony cel.
#ZmieniamyHistorię,#LubięLudzi,@SzlachetnaPaczka