W dniu wczorajszym tj. 06.02.2023 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie uczestniczył w spotkaniu z Panią Poseł Anną Pieczarką w spawie przyznania promes z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Nasza gmina otrzymała 1.361.631,96 zł na remont drogi gminnej nr 180513K “Dąbrowa Tarnowska – Nieczajna Górna” w km 0+000 -1+734 w miejscowości Nieczajna Górna i miejscowości Szarwark kwota 788.562,65 zł oraz na remont drogi gminnej nr 180512k “Gruszów Wielki droga Zarzecze-Stara Wieś” w km 0+000 -1+292 w miejscowości Gruszów Wielki kwota 573.069,31 zł. Dofinansowanie na powyższe zadania stanowi 60 % ich wartości kosztorysowej.

Składamy serdeczne podziękowania za otrzymane wsparcie Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, oraz Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Dziękujemy również inicjatorce spotkania Pani Poseł Annie Pieczarce za wsparcie tego projektu i pilotowanie wszystkich innych projektów z terenu naszej gminy.

tpl 9695 Gmina Dąbrowa Tarnowska z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 325985890 1357823671647329 8378816171424641183 n1 Gmina Dąbrowa Tarnowska z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
329174389 499952132213417 7836739508080945436 n Gmina Dąbrowa Tarnowska z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 325985890 1357823671647329 8378816171424641183 n Gmina Dąbrowa Tarnowska z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg