W niedzielę 28 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Gruszowie Wielkim zorganizowała festyn promujący lokalną integrację lokalną wiejskiej społeczności pn. „Wolny czas szansą dla nas”. Była to już III edycja tego popularnego w całej gminie wydarzenia, a jego celem było zagospodarowanie wolnego czasu środowisk zagrożonych i utrwalanie pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu. Festyn otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wśród gości wydarzenia byli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, radni Rady Miejskiej Bernadetta Mrówka i Zygmunt Kułaga oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Łuszcz. Obowiązki gospodyni festynu pełniła Prezes OSP w Gruszowie Wielkim Józefa Taraska, jest także sołtysem wsi i sprawuje mandat radnej w Radzie Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Program wydarzenia przygotowany został we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dzięki której przeprowadzone zostały pokazy strażackie. Swoją obecność zaznaczyła też Placówka Terenowa KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, a jej przedstawiciele skierowali ciepłe słowa do zebranych. Głos zabrał również Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który życzył zebranym dobrego wykorzystania czasu wolnego, zgodnie z założeniami projektu i wspaniałej letniej zabawy.

Organizując imprezę „Wolny czas szansą dla nas – III edycja”  Zarząd OSP w Gruszowie Wielkim starał się  m.in..  dotrzeć  do najmłodszych mieszkańców, aby związać ich z rodzinną  miejscowością,  zachęcić ich do pracy na rzecz wspólnego dobra, a także  zachęcić do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

Uczestnicy imprezy mieli zapewnioną możliwość degustacji potraw lokalnych, lepszego poznania miejscowego folkloru  oraz udziału we wspólnej zabawie.