We wtorek 8 maja br. w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęły się powiatowe obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. W inauguracji wzięło udział 300 osób, w tym wszystkie placówki i stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu, dyrektorzy i przedstawiciele powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, jak również delegacje uczniowskie ze szkół podstawowych z Dąbrowy Tarnowskiej, wolontariusze ze szkół średnich oraz mieszkańcy powiatu. Lokalne samorządy reprezentowali Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Wicestarosta Marek Kopia. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przybył Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Marcin Ślusarski.
Uroczystości rozpoczęto w Kościele Parafialnym pw. NMP Szkaplerznej Mszą Św. odprawioną przez dekanalnego Kapelana Osób Niepełnosprawnych ks. Dariusza Grocholę. Po zakończeniu liturgii odbył się Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych prowadzony przez Orkiestrę Dętą Dąbrowskiego Domu Kultury. Jego zwieńczeniem było symboliczne wypuszczenie balonów do nieba.

Na dalszą część obchodów uczestnicy udali się do Auli Domu Parafialnego, gdzie Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek dokonali oficjalnego otwarcia Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim i powitali zebranych gości.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marcin Ślusarski  przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który pogratulował działalności samorządu powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych. Zaznaczył, że samorząd powiatowy jest często nagradzany w konkursie „Samorząd Równych Szans”. Głos zabrał również Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który podkreślił rolę stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i ich pełnej integracji we wspólnotach lokalnych i społeczeństwie.

malopolskie dni Inauguracja Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej

Program artystyczny przygotowały klasy integracyjne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej pod kierunkiem nauczycielek tej szkoły: p. Leokadii Pantery , p. Beaty Wojtowicz i p. Elżbiety Czochary. Radosne świętowanie pierwszego dnia Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych zakończyło się wspólnym śpiewaniem z zespołem Filii Dei.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej