Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że:

 

Dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego będą do pobrania na stronie internetowej szkoły SP2 w zakładce „Oddziały przedszkolne” oraz w sekretariacie szkoły, ul. Matejki 8. od 08.02.2022 r. Planowana jest w czerwcu organizacja DNIA OTWARTEGO dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców z możliwością obserwacji zajęć – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie, natomiast w ostatnim tygodniu sierpnia planowane jest spotkanie rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.