Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Dąbrowa Tarnowska obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

losowanie ObKW 15 06 2020 Informacja o terminie dodatkowych zgłoszeń oraz o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dąbrowa Tarnowska w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.