Informujemy, w okresie Świąt  Wszystkich Świętych, tj. w dniach 29 października 2021 r. od godz. 1500  do 2 listopada 2021 r. do godz. 1200 wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu w obrębie  cmentarza parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Podobnie jak w roku ubiegłym udostępnione zostały parkingi na terenie Ośrodka Nauki Jazdy „Jedynka” Pawła Drożdża przy ul. Ręgorowicza i ul. Św. B. A. Chmielowskiego oraz Firmy “Hydroland” Dariusza Lizaka przy ul. Św. B. A. Chmielowskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z tymi zmianami i nowych zasad organizacji ruch w obrębie dąbrowskich nekropolii oraz stosowanie się do poleceń Policji.

W tej nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem, apelujemy, o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po Uroczystości Wszystkich Świętych.
Zachęcamy również osoby starsze, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i pozostały w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

 Organizacja ruchu w dniach
29 października 2021 r. – 2 listopada 2021 r.
jest następująca:

Ulicami jednokierunkowymi są:
ul. Zielona, ul. Św. B. A. Chmielowskiego, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Szarwarską do ul. Ręgorowicza i ul. Ręgorowicza.

Parkingi dodatkowe :
ul. Zielona strona lewa,  ul. Św. B. A. Chmielowskiego strona lewa,
parking przy Cmentarzu Parafialnym,
parking przy Ośrodku Nauki Jazdy „Jedynka” – ul. Ręgorowicza
parking przy Ośrodku Nauki Jazdy „Jedynka” – ul. Św. B. A. Chmielowskiego
parking Firmy “Hydroland” – ul. Św. B. A. Chmielowskiego
parking przy Hospicjum Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Zmiana organizacji ruchu 2021 cmentarze Informacja o zmianie organizacji ruchu w obrębie dąbrowskich cmentarzy w dniach 29 października – 2 listopada 2021 r.