Informacja w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku  publicznego na 2021 r.
W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczących otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze: Zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Organizowania turystyki i krajoznawstwa; Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Działalność na Rzecz Osób w Wieku Emerytalnym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zatwierdził ocenę wniosku przygotowaną przez Komisję Konkursową niżej wymienionym wnioskodawcom:

 

  • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów,
  • Stowarzyszenie „AKADEMIA SZANS” Dąbrowa Tarnowska,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ”w Dąbrowie Tarnowskiej.

Szczegóły dofinansowania realizacji zadań publicznych znajdują się w ZARZĄDZENIU Nr 99.855.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.04.2021 r. w sprawie: dofinansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2021 r.