Archiwum kategorii: Aktualności

Dąbrowski Dom Kultury dopasował tegoroczną ofertę dla dzieci – z okazji ich święta – do warunków częściowej izolacji i obostrzeń sanitarnych. Bezpieczny Dzień Dziecka będzie kręcił się wokół bohaterów Disneya, za sprawą dwóch wydarzeń.
Pierwsze z nich to kolorowy partybus z Myszką Miki, który zrobi tour po Dąbrowie Tarnowskiej i okolicy, zachęcając spotkane dzieci do żartów, wspólnych zdjęć. Nagrodami będą drobne upominki oraz pamiątkowe certyfikaty potwierdzające to niezwykłe spotkanie (dla pierwszych stu dzieciaków).
Czytaj dalej

 Od 8 – 15 maja 2021 br.  będzie trwał XVIII Tydzień Blibliotek 2021 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wydarzenie organizowane jest co roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Poniżej przedstawiamy program obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek, wśród których będą takie wydarzenia jak: cykl spotów facebookowych “Znajdziesz mnie w bibliotece”, e-poradnik dla dzieci “Bibliotekarz i jego sekrety”, prezentacja twórczej przestrzeni dla mieszkańców “Maker Space w bibliotece” oraz rozstrzygnięcie konkursu “Fraszka o bibliotekarzu”.
Czytaj dalej

Dąbrowski Dom Kultury w ramach zadania „Więcej kultury – więcej tlenu” (program Narodowego Centrum Kultury w Warszawie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”) zbliża się do końca diagnozy społecznej, kompletując materiał badawczy do opracowania raportu i rekomendacji do wyboru inicjatyw.
Na diagnozę złożyły się: ankieta przeprowadzona wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (wzięło w niej udział ponad 300 osób, w tym młodzież, dorośli 30+ i seniorzy – 194), sonda uliczna dla dzieci i pań na spacerze, wywiad pogłębiony z liderami społecznymi (animatorzy społeczni, nauczyciele, samorządowcy, seniorzy – łącznie 10 reprezentantów) oraz warsztaty z zaproszonymi przedstawicielami lokalnej społeczności.

6 maja został ustanowiony przez Komisję Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach, w tym zmianę zachowań użytkowników dróg. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Dzień ten jest okazją, by informować, edukować i przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwo na drodze! Czytaj dalej

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 7 do 14 maja 2021 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona z samolotów oraz wyłożona ręcznie w wyżej wymienionym okresie.
Czytaj dalej

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi kolejny nabór do XI edycji bezpłatnego projektu „Gotuj po hiszpańsku II”. Organizatorzy zapraszają osoby w wieku 18-35 lat, zamieszkałe w Małopolsce, nieuczące się, niepracujące. Projekt jest skierowany zarówno do zawodowych kucharzy, jak i osób, które pasjonują się gotowaniem. W ramach projektu można wyjechać na 60 dni do Walencji na kurs kuchni śródziemnomorskiej i praktyki w restauracjach. Praktyki są dostosowane do potrzeb i umiejętności. Wśród restauracji w których uczestnicy odbywają praktyki są restauracje z przewodnika Michelin oraz z gwiazdką Michelin. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że następuje zmiana godzin pracy PSZOK zlokalizowanego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jagiellońskiej.  Dąbrowski PSZOK od dnia 5 maja 2021 r. będzie czynny  do odwołania w poniedziałki, środy i piątki w godz.  7:30 – 15:00.
O ewentualnych, kolejnych zmianach pracy PSZOK będziemy informować poprzez Stronę internetową Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej www.dabrowatar.pl oraz aplikację InfoŚmieci.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o burzach i intensywnych opadach dla powiatów wschodniej Małopolski.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie niewielki grad.
Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 do 21:00 – 5.05.2021 r.

Czas pandemii, izolacji społecznej, pracy i nauki zdalnej może być pretekstem do refleksji na temat: “Jacy jesteśmy naprawdę?.
To oraz budząca się pomału do życia wiosna zainspirowały Dąbrowski Dom Kultury do zaproponowania mieszkańcom nowej inicjatywy – Gminnego Konkursu Fotograficznego “Tacy jesteśmy – my dąbrowiane”.
Uczestnicy przesyłają prace na nośniku elektronicznym na adres e-mailowy DDK. Technika prac jest dowolna; mogą być z fotografowanym przez autora modelem lub autoportrety (selfie), portrety indywidualne lub zbiorowe. Konkus ma formułę otwartą, dzieła będa oceniane w odrębnych kategoriach wiekowych. Werdykt zostanie ogłoszony 10 czerwca, termin nadsyłania prac – 4 czerwca.
Lubisz fotografować? Uwiecznij na zdjęciu siebie, krewnego, sąsiada lub zupełnie Ci obcą osobę.
DDK zachęca do udziału! Regulamin i karta zgłoszenia są na stronie internetowej domu kultury (www.ddkdabrowa.pl).
Czytaj dalej

Informacja w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku  publicznego na 2021 r.
W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczących otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze: Zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Organizowania turystyki i krajoznawstwa; Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Działalność na Rzecz Osób w Wieku Emerytalnym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zatwierdził ocenę wniosku przygotowaną przez Komisję Konkursową niżej wymienionym wnioskodawcom: Czytaj dalej

Rusza maturalny maraton! Już dzisiaj o godzinie 09:00 ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników zasiądzie do pierwszego sprawdzianu: obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Trwająca od pona roku pandemia wymusiła zmiany w różnych obszarach życia, także w przebiegu egzaminów maturalnych.
Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.
W tym roku abiturienci nie muszą natomiast przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.
Pandemia wymusiła zmiany, jednak niezmienne są życzenia od samorządu dla Maturzystów. Życzymy przysłowiowego “połamania piór” i uzyskania jak najlepszych wyników.

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska pragniemy  złożyć wyrazy podziękowania za ofiarną służbę wszystkim Strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotnikom.
Dziękujemy Druhom Strażakom za zaangażowanie, odwagę i poświęcenie, za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. Praca Wasza, wymagająca wysiłku i odwagi, niech zawsze będzie doceniana i wspierana przez całą społeczność, nad bezpieczeństwem której czuwacie każdego dnia.
Z okazji Waszego święta przyjmijcie Drodzy Strażacy najszczersze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, bezpiecznych wyjazdów i powrotów z akcji ratunkowych, satysfakcji z pełnionej służby oraz szczęścia rodzinnego, tak potrzebnego w życiu każdego człowieka. Serdeczne życzenia kierujemy też do strażaków będących na emeryturze i jednocześnie prosimy o dalsze przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia młodszym pokoleniom strażaków.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Czytaj dalej

Dąbrowskie obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przeniesiono na niedzielę 2 maja br. Rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną w intencji ojczyzny, której przewodził Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej Ks. Stanisław Cyran. Uroczystą liturgię koncelebrowali: Ks. Profesor Jan Bartoszek i Ks. Michał Franczak.
W swojej homilii Ks. Proboszcz przytoczył preambułę Konstytucji 3 Maja zaznaczając, że „niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzna narodu” powinny być ważniejsze dla narodu niż osobiste interesy jego członków i sukces polityczny poszczególnych formacji. Ojczyzna jest wielkim i nadrzędnym dobrem, którego wartość nie jest przeliczalna na środki materialne czy pieniężne, a te często były w historii uznawane za ważniejsze od wolności i niepodległości.
Czytaj dalej

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej  czyli nadrzędnego aktu prawnego określającego zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Słowo ”konstytucja” pochodzi z języka łacińskiego; constitutio – urządzać, ustanawiać.
Polska Konstytucja została ogłoszona 230 lat temu przez Sejm Czteroletni, który po burzliwej debacie przyjął 3 maja 1791 r. przez aklamację ustawę rządową. Przeszła do historii jako próba uzdrowienia państwa polskiego. Poprzez likwidację wolnych elekcji, zasady liberum veto oraz instrukcji poselskich zakończyła okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, rozpoczynała okres Rzeczypospolitej oświeconej. W Europie uchwalenie konstytucji określającej nowoczesny ustrój państwa była zdarzeniem bezprecedensowym. Tylko Stany Zjednoczone posiadały wówczas swoją konstytucję, przyjętą zaledwie cztery lata przed tą z Polski.
Czytaj dalej

2 maja Polacy na całym świecie obchodzą Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto ustanowione zostało przez Senat RP w 2002 roku w uznaniu „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”.  Od 2004 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest razem z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i chociaż nie jest to dzień wolny od pracy, to 2 maja organizowane są różnego rodzaju wydarzenia patriotyczne zarówno w kraju, jak i poza granicami naszego kraju. Czytaj dalej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne, które przypominają o biało- czerwonych barwach narodowych.
Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych.
Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Czytaj dalej

1 Maja wypada Święto Pracy, obchodzone od na świecie od 1890 roku. W Polsce od 1950 roku jest to święto państwowe. Dzień ten ma upamiętniać wydarzenia z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych zaistniałych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. W wyniku starć z policja zginęli wtedy zarówno demonstrujący jak i policjanci. Liczba ofiar była nieznana, ale znaczna. Trzy lata po tragicznych wydarzeniach, czyli w 1889 roku II Międzynarodówka uznała 1 Maja Świętem Pracy. Chciano w ten sposób docenić oddanie dla sprawy licznych ofiar, jakie w wyniku tych zajść poniósł ruch robotniczy. Czytaj dalej

Urząd Miejski w  Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w Urzędzie Stanu Cywilnego pełniony będzie dyżur w dniu 1 maja 2021  r.  (sobota) od godz. 09:00 do godz. 11:00   podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Ponad 200 malowanek pt. „Poznaj Małopolskę Jana Pawła II” zostało przekazanych do przedszkoli gminy Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem dla najstarszych przedszkolaków –  sześciolatków. Miasto włączyło się w inicjatywę Radia Dobra Nowina Małopolska, które wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego realizuje projekt  skierowany do dzieci przedszkolnych.
Celem podjętej inicjatywy jest zapoznanie dzieci z życiem, miejscami i osobami związanymi z jednym z największych Polaków współczesnej historii – Świętym Janem Pawłem II, który w październiku 2020 roku na wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego ogłoszony został przez Watykan Patronem Małopolski. Przez cały miesiąc maj – każdego dnia od poniedziałku do piątku o godz. 10.10  na falach radia RDN realizowany będzie jeden przypisany na dany dzień temat, z publikacji dla najmłodszych.
Czytaj dalej

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zachęca do składania wniosków online, gdyż jest to najszybsza i najbezpieczniejsza droga. Od 2021 r. prawo do świadczenia. Nie warto zwlekać. Dzisiejszy dzień 30 kwietnia to ostatni dzwonek na złożenie wniosku z zachowaniem ciągłości wypłat. Zwłoka oznacza przerwę w wypłatach. W takim przypadku możliwe będzie późniejsze wyrównanie od 1 czerwca br., ale wtedy konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500 + do końca czerwca 2021 r. Czytaj dalej

Strona 1 z 52712345...102030...Ostatnia »