Archiwum kategorii: Aktualności

Dzisiejszego przedpołudnia tj. 7 października br. w towarzystwie uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego promowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej książkę Wojciecha Ryczka “Bolesław Pierwszy Szczerbaty”. Czytaj dalej

27 września 2022r. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna zorganizowało wycieczkę turystyczno – krajoznawczą w Bieszczady w ramach projektu profilaktycznego „Na wsi nie musi być nudno” realizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.

Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci i młodzieży z terenu wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna. Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowały panie ze stowarzyszenia wspólnie z nauczycielami. Czytaj dalej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie wraz z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza na indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych min. na:

  1. otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
  2. kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
  3. pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich

Spotkanie odbędzie się 14 października 2022 r. (piątek) w godzinach od 09:00 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej na sali ślubów. Czytaj dalej

W dniu 4 października 2022 r. w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń “Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia otrzymują małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie pięćdziesiąt lat. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z dnia 7 kwietnia 2022 r. odznaczenia otrzymało 19 par małżeńskich z gminy Dąbrowa Tarnowska, którzy zawierali związek małżeński w 1971 r. Czytaj dalej

3 października bieżącego roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Jadwiga Kuta udali się z wizytą do siedziby Stowarzyszenia SIEMACHA w Odporszowie, aby spotkać się z dziećmi z ukraińskiego miasta partnerskiego Bałta. Grupa dzieci wraz z opiekunami została zaproszona przez SIEMACHĘ na tygodniowy pobyt, w ramach którego uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach m. in. muzycznych, plastycznych, pływania i nauki jazdy konnej. Odwiedziny były okazją do rozmów o aktualnej sytuacji w jakiej znajdują się mieszkańcy naszego miasta partnerskiego oraz podtrzymania dotychczasowych deklaracji o zapewnieniu dalszego wsparcia i pomocy. Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej.
Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne, dlatego też działania podejmowane przez gminę mają charakter prewencyjny.
Czytaj dalej

IX Plener malarski „Barwy Dąbrowy” odbył się w tym roku w nieco zmienionej formie. Sytuacja związana z wojną i migracją uchodźców z Ukrainy do Polski oraz kryzys ekonomiczny spowodowały modyfikację. Skrócono czas trwania pleneru, ograniczono się do miejscowych artystów. 16-18 września przebywali oni w malowniczej wsi nad Nidą – w Skowronnem Górnym. Tam powstały obrazy, które można podziwiać przez najbliższe trzy tygodnie w Dąbrowskim Domu Kultury. Efekty pracy dziewięciorga autorów przedstawiają ciekawe tematy: pejzaż, architekturę, martwą naturę i portret. Wernisaż odbył się w sobotnie popołudnie 1 października. Wśród gości byli obecni bliscy, krewni, znajomi artystów, miłośnicy sztuki i przedstawiciele samorządu lokalnego (Anna Mikos – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego), organizacji pozarządowych: Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK (Halina Barabasz), Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego (Agnieszka Wrona-Łapa i Piotr Łapa) i Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej (Paweł Golemo). Czytaj dalej

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie od wielu lat prowadzą badania ankietowe w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, instytucjach oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego. Z wyników badań statystycznych korzysta administracja publiczna, przedsiębiorcy, studenci, uczniowie, organizacje non-profit ale również ogół społeczeństwa. Każdy z nas potrzebuje bieżącej informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To co się dzieje w gospodarce i społeczeństwie prezentują systematyczne badania statystyczne przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiczną pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą kontaktowali się z Państwem nadal głównie telefonicznie, w celu realizacji badań ankietowych. Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przystępując 29 września br. do Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (29 września) i Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej Czytamy z Sercem organizowanej przez autorkę projektu Małgorzatę Ficoń, Szkołę Podstawową nr 33 w Bytomiu oraz Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Tworogu zainaugurowała kolejną edycję spotkań w Oddziale dla Dzieci pod hasłem “Poranek z Bajką”.
W tym roku szkolnym zaproszono do współpracy dzieci z grupy “Trefliki” z Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, aby wspólnie co miesiąc rozczytywać się w bajkach i baśniach. Czytaj dalej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają na kiermasz z okazji Święta Zmarłych w najbliższy poniedziałek tj. 03.10.2022 r. w godzinach od 9.00 do 16.00  przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

24 września 2022 r. odbyła się wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego . Wyjazd do Ojcowa odbył się w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej „Ciekawi i aktywni” dofinansowanego przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Głównym celem projektu „Ciekawi i aktywni ” jest organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, poznawaniu pięknych miejsc w Polsce. W czasie wyjazdu odbyliśmy spacer Doliną Prądnika, zwiedziliśmy Zamek w Pieskowej Skale, dotknęliśmy Maczugi Herkulesa . Podziwialiśmy Jaskinie Łokietka i Jaskinie Krowią, obmyliśmy ręce w „Źródełku Miłości” oraz przeszliśmy przez Bramę Krakowska. Czytaj dalej

We wtorek 27 września br. Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadził zajęcia promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla uczniów klasy Vc we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, która realizuje akcję “Odblaskowa Szkoła”.
Zasady poruszania się pieszego, jak i jazdy na rowerze, noszenia odblasków i stosowania się do znaków drogowych ćwiczono podczas kodowania trasy robota Photona na bibliotecznej makiecie Dąbrowy Tarnowskiej, a po dotarciu do miniaturowej książnicy, dzieci “odblaskowym” rymem zakończyły przejazd. Czytaj dalej

Informujemy, że z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku (Dz. U. poz. 1967). Na mocy tej ustawy, rozdział 3 – Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych – reguluje zagadnienie przyznania dodatków, innych niż, określonych w ustawie o dodatku węglowym. I tak, art. 24 mówi m.in., że dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej p r z y p o m i n a, że z dniem 30 września 2022 r.  upływa termin  wnoszenia  trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Czytaj dalej

Pokłosiem 80. rocznicy “Aktion Reinhardt” w Dąbrowie Tarnowskiej są dwie plenerowe wystawy historyczne wypożyczone z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Będą dostępne dla zwiedzających do połowy października w godzinach pracy Ośrodka Spotkania Kultur (synagoga), czyli od wtorku do soboty 9:00-17:00.

Pierwsza z nich – “Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” usytuowana jest od frontu, na tle kolumnady okazałego budynku synagogi. Autorami są: dr hab. Elżbieta Rączy i Jakub Izbdebski, recenzowali ją dr Aleksandra Namysło i dr hab. Filip Musiał (Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie). Czytaj dalej

W czwartkowe popołudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbywały się warsztaty artystyczne dla seniorów pt. „Poetyckie rękodzieło” prowadzone przez Krystynę Szatko-Wenc. Podczas spotkań 8, 15 i 22 września br. chętne osoby mogły nauczyć się nowych technik rękodzielniczych inspirowanych poezją Marii Konopnickiej i Marii Kozaczkowej. Motywy związane z naturą i kwiatami często można spotkać w wierszach obu kobiet. Maki i słoneczniki są charakterystyczne dla sielskości polskiego krajobrazu – kojarzą się z ukwieconymi łąkami, tym co w naszej rodzimej przyrodzie jest najpiękniejsze. Nie bez znaczenia jest fakt, że Patronka dąbrowskiej biblioteki urodziła się w Zalipiu, “malowanej wsi” słynnej z pięknych kwiatów ozdabiających chaty. Powstałe podczas warsztatów prace nawiązują do tradycji ludowych inspirowanych poezją obu poetek. Kolorowe florystyczne kompozycje wykonane zostały z bibuły i krepiny. Uczestnicy stopniowo poznawali możliwości jakie dają te materiały, pod czujnym okiem instruktorki uczyli się modelowania i nadawania wybranego kształtu, aby osiągnąć zamierzony efekt. Czytaj dalej

Blisko 30 lat pięknej tradycji biegów przełajowych w powiecie dąbrowskim! Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią biegi wróciły na Powiśle za sprawą organizatorów: Dąbrowskiego Domu Kultury, Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Urzędu Gminy w Radgoszczy. W zawodach i zarazem pięknej lekcji wychowania patriotycznego (wkład PTG „Sokół” w walkę o niepodległość Polski) wzięło udział 26 września nad zalewem w Narożnikach około 350 młodych sportowców – uczniów szkół podstawowych z dwóch gmin: Dąbrowy Tarnowskiej i Radgoszczy oraz ponadpodstawowych z powiatu dąbrowskiego. Nagrody, medale, dyplomy i puchary wręczali: Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Marek Lupa – Wójt Radgoszczy i – w imieniu Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Paweł Chojnowski (Dyrektor DDK). Organizatorzy zadbali o uczestników biegu, zapewniając kiełbaski z grilla, ciepłe, zimne napoje. Mimo zmiennej pogody (przelotny deszcz) zawody należy zaliczyć do udanych. Wielkie uznanie należy się nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w przeprowadzeniu biegu i ustalenie prawidłowej kolejności zawodników na mecie. Czytaj dalej

Oto propozycja Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej dla młodych czytelników na pierwszy dzień października, a konkretnie sobotni wieczór! Start o 19:00, a koniec o 22:00. Dla dzieci zorganizowano na ten czas wydarzenie literackie w ramach VIII wydania ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, na które zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Nawiązując do hasła tegorocznej edycji “To się musi powieść” zaplanowane są zabawy czytelnicze oraz seans filmu “Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica.” udostępnionego przez głównego organizatora.
Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr. tel 14 655 93 03 wew.17 lub bezpośrednio w Oddziale dla Dzieci. Liczba miejsc ograniczona! Czytaj dalej

Czytaj dalej

Właśnie ruszyły prace do nowoczesnego Ogrodu Sensorycznego przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie. Ogród Sensoryczny będzie składał się ze ścieżek, podzielonych na strefy: smakowe, dotykowe, zapachowe, słuchowe, wzrokowe oraz dźwiękowe, które w znacznym stopniu usprawnią pracę zmysłów osób z niepełnosprawnościami. Projekt przedsięwzięcia nie wyklucza jego użytkowania także przez dzieci zdrowe w wieku przedszkolnym, stwarzając tym samym okazję do nauczania młodych ludzi zasad współżycia, tolerancji i lepszego zrozumienia osób z niepełnosprawnościami. Czytaj dalej

Strona 1 z 57212345...102030...Ostatnia »