Archiwum kategorii: Aktualności

W niedzielę 3 października 2021 roku na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się X jubileuszowy Festyn Charytatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,,Pomocna Dłoń’’ w Dąbrowie Tarnowskiej. Całkowity dochód z festynu w kwocie 35.000 tysięcy złotych, przeznaczony zostanie na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu całego powiatu na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Patronat nad festynem objęli: Pani Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, Pan Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Pan Poseł na Sejm RP Piotr Sak, Pan Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz oraz Pan Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Karczmarski, który jest również honorowym Prezesem Stowarzyszenia. Czytaj dalej

Minister Zdrowia i Rada Ministrów wraz z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski wprowadzili ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza związanej z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, które zasady dotyczą twojej firmy lub pracowników. Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. “Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ponownie informuje o dalszej możliwości składania wniosków w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Kartę zgłoszeniową do programu Opieka wytchnieniowa stanowiącą załącznik nr 8 Programu Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021 należy składać w tut. Ośrodku ostatecznie do dnia 19.10.2021 r. Czytaj dalej

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.
Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.
Czytaj dalej

Już jest! Z dumą prezentujemy nasz autorski audiobook “Opowiastki z biblioteki”. Audiobook powstał w ramach akcji Oddziału dla Dzieci “Wsłuchajmy się w książki!” we współpracy z klasami: II, III i IV ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie oraz III a, III c i III d ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej. Po wrześniowych spotkaniach online na temat książek mówionych zgłoszone klasy podjęły wspólnie z nami realizację bibliotecznego audiobooka. Czytanymi tekstami są „OPOWIASTKI Z BIBLIOTEKI”, czyli bajki napisane przez bibliotekarzy i sympatyków MBP, a znane z naszych wieczornych spotkań online z dziećmi pt. „Czytanki na dobrą noc”. Już w swoim gronie w szkolnych ławkach uczniowie pod okiem pań nauczycielek zajęli się nagraniem lektorskim, oprawą dźwiękową i zaprojektowaniem okładek. I po dokonaniu przez nas opracowania tych materiałów możemy z radością zaproponować Wam możliwość wypożyczenia i wysłuchania tego wyjątkowego audiobooka. Czytaj dalej

Warsztaty ze strategii i zasad funkcjonowania gier planszowych, prowadzone w Centrum Osiedlowym (świetlica na os. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej) przez animatora Kamila Szewczyka z Katowic zaowocowały powstaniem unikatowej gry, bazującej na wydarzeniu z historii Dąbrowy – feralnym locie samolotu brytyjskich sił powietrznych „Halifaksa JP-276 A”, zestrzelonego przez niemieckiego myśliwca nad Bagienicą w sierpniu 1944 r.
Misja ochotnicza, związana z pomocą dla Powstańców Warszawy, dotycząca dąbrowskiego Halifaksa, doczekała się niecodziennego upamiętnienia i promocji wartości wolnościowych w ciekawej, atrakcyjnej dla młodych ludzi formie. Gra „Lot na pomoc” jest obecnie w fazie prototypu, trwają prace projektowe i koncepcyjne, służące wydaniu gry w większym nakładzie. W opracowaniu przez dzieci ze świetlicy zasad i mechaniki gry przeznaczonej dla 2-4 graczy pomagały instruktorki z Centrum Osiedlowego, pracownice DDK: Elżbieta Wiatr i Paulina Białas. Czytaj dalej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Wychowawcy,  Pedagodzy i Pracownicy oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to okazja do złożenia Wam w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska najserdeczniejszych życzeń zdrowia, pomyślności, radości i sukcesów w Waszej pracy na rzecz edukacji młodych pokoleń.

Wasza codzienna i wytrwała praca, pełna poświęcenia i zaangażowania, zasługuje na szczególne uznanie, godne najwyższej pochwały. To dzięki Wam, kolejne pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę o świecie, rozwijają swoje umiejętności, budują relacje z rówieśnikami.  W trudnych chwilach służycie im wsparciem i dobrą radą. Dzielicie z ich rodzicami trud wychowania i przygotowania do dorosłego, samodzielnego życia.
Za to wszystko serdecznie Wam dziękujemy.

Doceniamy Waszą pracę i wysiłek, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale zawsze. Prosimy także o dalszą wytrwałość w pracy, doskonalenie swoich umiejętności oraz o cierpliwość i empatię w kontaktach z uczniami. Życzymy, aby niełatwa misja pedagoga, nauczyciela, wychowawcy przynosiła jak najlepsze efekty, satysfakcję i świadomość budowy fundamentów dla lepszej przyszłości.

Podziękowania kierujemy również do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół za lata spędzone z młodzieżą.  Mamy nadzieję, że są one źródłem dobrych wspomnień oraz uświadamiają, że owoce pracy nauczyciela są wielopokoleniowe.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska

Czytaj dalej

Słowa wyśpiewanej podczas obchodów XXI Dnia Papieskiego piosenki dobrze oddają tegoroczne przesłanie „Nie lękajcie się”. Pandemia koronawirusa sprawiła, że przez prawie dwa lata mieszkańcem naszych domów stał się strach, lęk o nasze zdrowie i życie naszych bliskich. Dlatego słowa świętego Jana Pawła II, a jednocześnie hasło Dnia Papieskiego, są nam tym bardziej potrzebne.

Co roku mieszkańcy Nieczajnej mają możliwość wsłuchania się w papieskie nauczanie i przeżycie głębokiej refleksji w odniesieniu do przeżywanej codzienności poprzez wysłuchanie montażu słowno-muzycznego, wzbogaconego okolicznościową dekoracją. Czytaj dalej

Sobotni wieczór 9 października to wyjątkowa data w tegorocznym kalendarzu wydarzeń bibliotecznych, także w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wtedy to odbyła się Noc Bibliotek… Pod tą nazwą kryje się ogólnopolska akcja, która w tym roku w VII odsłonie, zachęcała na wesoło do czytania i korzystania z bibliotek. Również MBP, jak i w poprzednich latach, wzięła udział w tym wydarzeniu. Oddział dla Dzieci zaprosił chętne dzieci do przestrzeni wirtualnej, by wspólnie wieczorową porą czytać, czytać i czytać… Przynajmniej taki był koncept spotkania. Jak się później okazało plan ten pokrzyżował nieznany nikomu i przez nikogo niezauważony Czytacz Nocny, który “zamknął” panie bibliotekarki w budynku MBP. Ratunkiem okazały się pakiety, które otrzymały przed spotkaniem zgłoszone dzieci. Paczuszki kryły w sobie szereg czytelniczych zagadek, zadań i łamigłówek. A ich namierzenie w bibliotece wspólnymi siłami i poprawne rozwiązanie doprowadziło dzieci finalnie do hasła tegorocznej Nocy Bibliotek, a tym samym zgodnego stwierdzenia, że „CZYTANIE WZMACNIA”! Czytaj dalej

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022r zostały przeprowadzone w okresie od 20 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
Informacje o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z projektem programu. Celem i przedmiotem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 i uzyskanie opinii, uwag, propozycji zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.
Czytaj dalej

W dniu 4 października 2021 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury świętowało 10-lecie swojej działalności. Uroczystość połączona była z inauguracją nowego roku akademickiego 2021/2022. Na zaproszenie Zarządu UTW osobistym udziałem w uroczystości odpowiedzieli: Wiesław Krajewski- Poseł na Sejm RP, Marta Malec – Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Stanisław Początek – Radny Rady Powiatu, a zarazem Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej UTW, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta miasta Tarnowa, Małgorzata Kołpa – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Maria Kanior – Prezes Honorowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ks. Zbigniew Szewczyk – reprezentujący Proboszcza ks. Stanisława Cyrana. Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej już po raz trzeci zakwalifikowała się do udziału w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. Ta czytelnicza inicjatywa przynosi dzieciom wiele radości i z powodzeniem towarzyszy im w przygodzie z książkami. Atrakcją jest wyprawka czytelnicza, którą otrzymują dzieci na start oraz drobna nagroda, dla tych, którzy uzbierają całą kartę naklejek. MBP zachęca więc wszystkie dzieci w wieku od 4 do 6 lat do udziału w tym projekcie, a więcej szczegółów uzyskać można w Oddziale dla Dzieci.
Kampania społeczna “Mała książka – wielki człowiek” realizowana jest przez Instytut Książki, a dofinansowana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

XXI Dzień Papieski obchodzony jest w tym roku pod hasłem “Nie lękajcie się”. Słowa te zostały zaczerpnięte ze przemówienia św. Jana Pawła II w 1978 zaraz po wyborze na stolicę Piotrową. Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża Kościoła Rzymsko-Katolickiego, co miało miejsce 16 października 1978 r.
Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych niezamożnych osób z małych miejscowości. Nowe stypendia można ufundować wysyłając SMS o treści „STYPENDIA” na nr 74 265, wrzucając datek do puszki kwestarskiej w kościołach lub na ulicach miast. Przez cały rok program stypendialny można wesprzeć wpłacając środki na konto Fundacji: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.
Czytaj dalej

„Szkoła nowych możliwości” to projekt edukacyjny dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej w ramach programu Ersmus+, czyli „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowana ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia szkoła otrzymała wnioskowane dofinansowanie w wysokości 72 917,82 zł.
Głównymi założeniami zadania są działania, które zmierzają do rozwoju i unowocześnienia szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych nauczycieli, a także wzrost aktywności edukacyjnej, dotyczącej współpracy międzynarodowej poprzez udział kadry w szkoleniach z edukacji włączającej, językowych, metodycznych oraz TIK. Czytaj dalej

W terminie do 15.10.2021 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno- fotograficzny pod nazwą „Nie do zapomnienia… czyli najpiękniejsze krajobrazy i cuda przyrody terenu LGD PROWENT”. Celem konkursu jest promocja piękna krajobrazu obszaru PROWENT, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” tj. obszaru gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków.
Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” lub uczęszczającej do szkoły na tym obszarze. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice: I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką, II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Zadanie „Więcej kultury – więcej tlenu” w II części (po diagnozie społecznej zakończonej wydaniem Raportu diagnostycznego, zawierającego rekomendacje do wyboru priorytetowych inicjatyw) to kilka segmentów środowiskowych, realizowanych latem i jesienią przez DDK, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (program „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”). Jednym z nich jest cykl warsztatów, zakończonych uroczystym podsumowaniem z koncertem. Beneficjentami byli seniorzy działający w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy DDK. Pod koniec lata w sali zajęć domu kultury odbyły się warsztaty z dziewiarstwa artystycznego (druty, szydełko), prowadzone przez Teresę Wójtowicz. Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza na spotkanie autorskie z dąbrowianinem Piotrem Chojnowskim połączone z promocją jego debiutanckiej powieści, pt. “Hotel Żaglowiec”.
Spotkanie w reżimie sanitarnym, z ograniczoną ilością miejsc odbędzie się w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej 22 października 2021 r. o godz. 18:00 . Czytaj dalej

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna realizując kolejne działanie projektu „Na sportowo i zdrowo” zaprosiło do udziału 50 dzieci i młodzieży na wyjątkową wycieczkę do Wadowic i Łagiewnik.
Po przyjeździe do Wadowic uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Pamiątki, które zachowały się z czasów dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły stanowią ciekawą ekspozycję. Muzeum powstało w budynku, w którym mieszkała rodzina Wojtyłów.  Znajduje się  tam trzypokojowe mieszkanie na piętrze kamienicy, które zachowało walory domu rodzinnego. Muzeum z czasem zostało zmodernizowane. Zobrazowano w nim różne aspekty właściwe dla kolejnych okresów życia Karola Wojtyły. Nowoczesna ekspozycja  rozciąga się na inne kondygnacje budynku, gdzie liczne multimedia i zaskakująco autentyczne elementy prezentacji oddają żywy charakter spotkań Jana Pawła II z drugim człowiekiem. Wszyscy zwiedzający muzeum byli pod dużym wrażeniem. Następnie dzieci i młodzież zostali zaproszeni na „papieskie kremówki”, które doskonale smakowały. Czytaj dalej

Strona 1 z 54712345...102030...Ostatnia »