Archiwum kategorii: Aktualności

W dniu 14 lutego br. (wtorek) od godz. 14:00 będą prowadzone prace modernizacyjne sieci komputerowej i przyłączy światłowodowych w tut. Urzędzie.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że mogą wystąpić trudności w korzystaniu z usług kasy Urzędu, w uzyskaniu wpisów, zaświadczeń, odpisów oraz kontakcie telefonicznym. W sprawach pilnych podajemy zastępczy numer telefonu komórkowego: 507 067 880 (telefon ten jest bez możliwości przełączania do referatów Urzędu, dlatego prosimy o korzystanie z niego tylko w sytuacjach niecierpiących zwłoki) – telefon ten będzie czynny w godz. 14:00 – 15:30. W pierwszej kolejności prosimy o kontakt na numery stacjonarne.

Kasa urzędu będzie czynna do godz. 14:15.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ gen. Stefan Rowecki „Grot”. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Utworzona przed 80 laty AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Czytaj dalej

W nawiązaniu do hasła przewodniego bloku zajęć dla dzieci w Dąbrowskim Domu Kultury – coś się zadziało. Muzyka, film, kino „od kuchni”, plastyka, świetlica (Centrum Osiedlowe – Spadowa 8) i teatr amatorski – to dziedziny, w których przez dwa tygodnie dzieci miały różnorodną ofertę przygotowaną przez instruktorów i z której licznie skorzystały. Czytaj dalej

W ramach corocznej feryjnej akcji Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej w gronie zgłoszonych czytelników w wieku od 7 do 12 lat przygotowano zajęcia pod hasłem: „Widzę, czuję, słyszę, dotykam, smakuję… książkę”. „Ferie w Bibliotece” zaoferowały dzieciom poznawanie na wielorakie sposoby różnych form i formatów książek poprzez obserwowanie, wąchanie, dotykanie, słuchanie, poruszanie i doświadczanie, a przede wszystkim przez czytanie. Czytaj dalej

Światowy Dzień Chorego to święto chrześcijańskie, ustanowione przez papieża Jana Pawła II (w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego) w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich.

Celem obchodów tego święta jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Czytaj dalej

Czytaj dalej

Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały  nr XXXIX/554/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2266 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza zwołuje i zaprasza na  Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie odbędzie się  w dniu 15 lutego 2023 r. (tj. środa) o godz. 18:00 w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 (sala kinowa) 33- 200  Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

W dniu wczorajszym tj. 06.02.2023 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie uczestniczył w spotkaniu z Panią Poseł Anną Pieczarką w spawie przyznania promes z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe. Czytaj dalej

Mimo zimowej aury trwają zaawansowane roboty budowlane i montażowe na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na przełomie roku dokonano modernizacji kotłowni na terenie krytej pływalni, gdzie została przeprowadzona wymiana kotłów centralnego ogrzewania, które utrzymują temperaturę: obiektu, wody basenowej i wody użytkowej. Nowe urządzenia są bardziej dopasowane do potrzeb obiektu oraz dzięki swej nowej technologii kotłów kondensacyjnych zapewnią znaczące oszczędności w zużyciu gazu ziemnego. Aktualnie trwają prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej, która ma na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej zarówno dla krytej pływalni jak i basenu sezonowego. Trzecim zadaniem również już rozpoczętym i realizowanym jest całkowita przebudowa basenu sezonowego. Czytaj dalej

Podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych w zajęciach sportowych zorganizowanych przez klub ,, MLKS Dąbrovia ” brały udział dzieci z grupy „żak” i dziewczyny z grupy „młodzik”. W ponad 40 godzinach zajęć z gimnastyki oraz piłki nożnej odbywających się w hali A. M. Olszewskiej uczestniczyło codziennie ponad 60 osób. W ramach tych zajęć dzieci rozegrały mecz piłki nożnej z rówieśnikami ze Szczucina. Patronat nad tym projektem objął Burmistrz naszego miasta Pan Krzysztof Kaczmarski, który wręczył uczestnikom pamiątkowe medale. Czytaj dalej

Drużyna piłkarska Football Academy Dąbrowa Tarnowska daje dzieciom szansę na nawiązanie przyjaźni i stanowi bezpieczne miejsce, w którym mogą się rozwijać. W Football Academy dzieci kształtują pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz tworzą życzliwą atmosferę do rozmawiania o swoich sprawach. Czytaj dalej

Od tego tygodnia wszedł w życie obowiązek przyjmowania przez gminy wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składanych drogą elektroniczną, zaczął też obowiązywać ujednolicony dla całego kraju wzór takiego wniosku. Prawdopodobnie nie dojdzie natomiast do planowanego zwiększenia o 20 cm obwodu drzew, które można wyciąć bez zezwolenia. Czytaj dalej

4 lutego obchodzimy XXIII Światowy Dzień Walki z Rakiem 2023 (World Cancer Day). Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu

Rak to choroba, w której komórki w ciele rozrastają się w niekontrolowany sposób, powodując guzy, które mogą się rozsiać do różnych organów. W Unii Europejskiej nowotwory stały się główną przyczyną zgonów. Rak jest najczęściej diagnozowany u osób w średnim i starszym wieku. Jednak do zmian w komórkach, które prowadzą do nowotworu dochodzi znacznie wcześniej. W 1987 roku  po raz pierwszy  opublikowano Europejski Kodeks Walki z Rakiem, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki raka. Szacuje się, że połowy zachorowań na nowotwory można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek w nim zawartych. Czytaj dalej

23 stycznia 2023 roku dokonano odbioru końcowego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów II etap”. W ramach zadania została skanalizowana południowo-wschodnia cześć wsi. Zadanie obejmowało wykonanie ponad: 4 km sieci grawitacyjnej, 300 metrów rurociągu tłocznego oraz jedną przepompownie ścieków. Łączna wartość wykonanych robot wyniosła: 2 915 295,15 zł. Prace były realizowane przez Przedsiębiorstw Budowlane Budomont z Rzeszowa. Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 1,5 mln zł. Realizacja pozwoli na przyłączenie kolejnych 50 gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnych w miejscowości Smęgorzów. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 846) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika. Czytaj dalej

Pierwsze, nieoficjalne dane mówią o pobitym rekordzie finansowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej (sztab w Dąbrowskim Domu Kultury obejmujący gminy powiatu bez Szczucina).

Policzone wpływy na 30.01 szacuje się na około 78000 zł (więcej o 25000 niż w 30.Finale w 2022 r.) Jeśli to się potwierdzi po weryfikacji zdeponowanych walorów w banku, to skok jest imponujący. Dla porównania różnica między wynikiem 29.Finału i 30. wynosiła 6000 zł. Czytaj dalej

W sobotę 28 stycznia na Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej odbył się całodniowy turniej piłkarski, którym rozpoczęliśmy ferie zimowe. W godzinach dopołudniowych do rywalizacji przystąpili zawodnicy z rocznika 2014 natomiast w godzinach popołudniowych zawodnicy z rocznika 2013. Czytaj dalej

Słowno-muzyczne impresje” lokalnej poetki Katarzyny Łakomej i zespołu muzycznego w składzie Andrzej Łakoma, Magdalena Mol i Maksymilian Mol wypełniły w czwartkowe popołudnie 26 stycznia br. Salę Audytoryjną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wydarzenie przygotowane zostało wspólnie przez MBP w Dąbrowie Tarnowskiej i Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie Filię w Dąbrowie Tarnowskiej. Gospodyniami wieczoru były reprezentujące swoje instytucje: Anna Jastrzębiec-Witowska i Agata Obara-Giera. W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który przekazał zebranym życzenia noworoczne i karnawałowe pozdrowienia. Zimową ucztę dla zmysłów dopełnił słodki poczęstunek zapewniony przez kawiarnię „Trzy Kulki”. Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu dąbrowskiego do zapisów na bezpłatne warsztaty pn.”Łamanie szyfrów”, organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ramach realizowanego projektu pn. „Powstanie Styczniowe – 160. rocznica” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”. Czytaj dalej

„Jest taki dzień…”

To dzień, ale też wieczór rozświetlony blaskiem świec i kolorowych świateł oraz mocą ciepłych słów skierowanych do kochanych Babć i Dziadków.

Tradycyjna „Wieczornica Seniora” w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęła się od powitania przez Panią Dyrektor licznie zgromadzonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas najbliżsi naszych uczniów – Babcie i Dziadkowie. Na tę uroczystość przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Krzysztof Kaczmarski, Wiceburmistrz p. Stanisław Ryczek, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wiesław Mendys. W spotkaniu uczestniczyli także emerytowani Nauczyciele naszej szkoły, Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na czele z p. Małgorzatą Majchrowicz oraz Rodzice pierwszoklasistów. Czytaj dalej

Strona 4 z 584« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »