Archiwum kategorii: Aktualności

W sobotę 8 października zebrała się XXXIII sesja Rady Miejskiej. Na początku obrad ślubowanie złożyła nowa radna Pani Bogusława Serwicka, która objęła mandat po radnym Panu Stanisławie Klimku w związku z jego rezygnacją. Tak więc Rada Miejska będzie mieć pełny ustawowy skład 21 radnych. Pani Bogusława Serwicka jest nauczycielką i była dyrektorką Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie.

 

Podobnie jak w ponad 25 tysiącach w całej Polsce tak i w 16  obwodowych komisjach wyborczych o godz. 6.00 rozpoczęły się w Gminie Dąbrowa Tarnowska wybory prezydenckie. Jak się okazuje po ogłoszeniu wstępnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą – I tura tychże wyborów.

Po raz trzeci na deskach Dąbrowskiego Domu Kultury wystąpiło ponad trzy setki dzieci – uczniów i harcerzy – z naszych szkół.  Prezentowały swój dorobek artystyczny – wokalny, taneczny czy kabaretowy. 

Drugie półrocze to czas w którym wiele się dzieje w branży budowlanej finansowanej z budżetu gminy. Przybliżamy Szanownym Czytelnikom niektóre zadania zapisane w tegorocznym budżecie i wieloletnim planie inwestycyjnym.

W dn. 7 października 2005r. odbył się harcerski rajd „POWIŚLE-2005”, podczas którego miał także miejsce zlot „START-2005/2006” połączony z biegiem patrolowym o „ZŁOTY LIŚĆ DĘBU”. Impreza staje się tradycją i stanowi ważną pozycję w propozycjach programowych Komendy Hufca ZHP im. mjr Henryka Sucharskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – organizatora przedsięwzięcia.

 

26 listopada 2005 roku mija 150 rocznica śmierci Adama Mickiewicza, poety, pisarza dramatycznego, publicysty i działacza politycznego. Włączając się w obchody rocznicy śmierci wieszcza narodowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowała wystawę „Ekslibrisy Mickiewiczowskie”. Jest to ekspozycja z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa w powiecie złotoryjskim. W zdecydowanej większości prezentowanych ekslibrisów twórcy umieścili portret poety, bądź ryciny przedstawiające pomniki poświęcone pamięci Adama Mickiewicza. Nie brak ekslibrisów z motywami zaczerpniętymi z twórczości poety, jego bajek, wierszy czy „Pana Tadeusza”.

1 września dla wszystkich uczniów oznacza koniec: wakacji – początek nauki, zaś dla ponad 6 latków: koniec bycia przedszkolakiem – początek bycia uczniem. W Gminie Dąbrowa Tarnowska roku szkolnym 2005/2006, w szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 221 uczniów i uczennic. Przed mini kilkanaście lat nauki.

W ubiegłym tygodniu na obiektach Dąbrowskiego MGOSiR’u zostały zorganizowane Mistrzostwa Gminy, a następnie – 29 września – Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych dystansach 800 m, 1000 m i 1500 m. W rywalizacji brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

W minioną niedzielę w Wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej  w Gminie Dąbrowa Tarnowska głosowano w 16 Obwodowych Komisjach Wyborczych, tj., trzech miejskich, jedenastu wiejskich i dwóch obwodach zamkniętych ( DPS Hospicjum i ZOZ Szpital). Wyborcy mogli wybrać jednego spośród 224 kandydatów na posłów i 2 spośród 16 kandydatów na senatorów.

Od 11 lat, na terenie całego kraju organizowany jest Sportowy Turniej Miast i Gmin pod patronatem Prezydenta RP Gmina Dąbrowa Tarnowska uczestniczy w tym turnieju od 8 lat. Uczestnictwo polega na udziale mieszkańców w jednej z wielu form rekreacji fizycznej : grze, sporcie indywidualnym lub zespołowym, turystyce lub innej aktywności ruchowej – nieprzerwanie przez 30 minut w wyznaczonym dniu ( w 2005 roku był to dzień 1 czerwca ) oceniany jest także poziom wydatków na sport z budżetu samorządu .

22 września 2005 r. na dąbrowskim stadionie odbyło się podsumowanie kampanii prowadzonej na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach “Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: “Do pracy bez samochodu”. Zostaw swój samochód w garażu czyli Europejskie Dni bez Samochodu. Na stadionie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkali się organizatorzy oraz uczniowie dąbrowskich szkół na czele z dyrekcją i gronem pedagogicznym.

 

 W związku z przypadającymi 22 września 2005 roku obchodami “Europejskiego Dnia bez Samochodu” Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowała wystawę  pt. “Piechotą po zdrowie”.

Miło wiedzieć, ze tak wielu mieszkańcom miasta i całej gminy Dąbrowa Tarnowska, leży na sercu czystość naszego otoczenia. Środowisko naturalne nie jest wymysłem ekologów, jak sądzą niektórzy. Odkąd człowiek pojawił się na Ziemi, żyje w środowisku naturalnym. Uprawia on glebę, czerpie niezbędne pożywienie, wydobywa bogactwa naturalne i je przetwarza. W poprzednich wiekach udawało mu się to czynić bez zakłócania równowagi środowiska. Jednak ostatnie stulecie przyniosło dynamiczny rozwój przemysłu, ludzie zatracili często umiar. Doszło do poważnego zachwiania równowagi ekologicznej, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Na szczęście ludzkość dostrzegła zagrożenie i zaczęła przeciwdziałać ekologicznym stratom.

 

Drugą wystawę z cyklu “Rok Polski- zwyczaje i obrzędy” pt. ”Od Zielonych Świątek do Dożynek” otwarto w dąbrowskiej książnicy. W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy instytucji, młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2, a także przyjaciele biblioteki.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o możliwości skorzystania z naboru wniosków projektu  „Moja praca, moja firma” realizowanego przez Izbę Przemysłowo Handlową w Krakowie w ramach ZPORR Działanie 2.5. „Promocja Przedsiębiorczości”. Celem projektu jest przygotowanie osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą do założenia i zarządzania firmą oraz przeprowadzenie ich przez pierwszy okres działania na rynku poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze.

 

W Dąbrowskim Domu Kultury uroczyście zainaugurowano nowy rok kulturalno-oświatowy. W ramach tej uroczystości odbył się wernisaż wystawy grafiki Małgorzaty Chłopek z Luszowic – indywidualna jej ekspozycja na Powiślu!. Zaprezentowano wybrane agaty z bogatej kolekcji Krzysztofa Polońskiego z Dąbrowy Tarnowskiej pt. “Stworzenie świata” – również po raz pierwszy w naszym powiecie.

 

Ojczyzna dla każdego Polaka, powinna utożsamiać się z czymś wyjątkowo wielkim. To jakże wzniosłe słowo, nadaje sens życiu każdemu z nas. Pokolenie Polaków przełomu dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, nie zna jarzma niewoli i tułaczego losu. Jednak nie było tak, gdy Polska stała się ofiarą dla dwóch zaborców. Wówczas, patriotyzm ujawniał się na co dzień w każdej polskiej myśli, tęskniącej za wolnością. 18 września mija 61 rocznica mordu, dokonanego przez hitlerowców na Polakach,  mieszkańcach Ujścia Jezuickiego i Opatowca. Przy pomniku w lasku Danielnik spotkali się kombatanci, samorządowcy, młodzież z dąbrowskich szkół na czele z dyrekcją i gronem pedagogicznym oraz mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej.

 

W obiektach byłej Przetwórni Owoców i Warzyw przy ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej od kilku lat nic się nie działo. Zmieniali się właściciele, niektórzy uruchamiali produkcję na krótko i znów ją zamykali. Ostatni właściciel w ogóle nie podjął żadnej produkcji. Narastały długi m.in. wobec samorządu. Wierzyciele wnosili o wpisy do hipoteki i o licytację majątku. 13 września br. odbyła się II licytacja całej nieruchomości, na którą składa się blisko 2,5 ha działka wraz z budynkami. Komornik Sądowy poinformował, że zgłosił się oferent i jemu wkrótce Sąd Rejonowy przewłaszczy ten majątek po upływie stosownych terminów przewidzianych prawem.

 

„Sprzątanie świata – Polska” to największa w naszym kraju całoroczna kampania edukacji ekologicznej. Jej startem i kulminacyjnym momentem jest akcja „Sprzątanie świata” – zawsze w trzeci weekend września. Kampania ma charakter dobrowolny, apolityczny i społeczny. Na terenie Gminy D.T. generalne sprzątanie zaplanowano na 16 września. zaangażowały się wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół ponadgimnazjalnych.   

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Kusior przed dwoma miesiącami zwrócili się do Ministra Kultury o wsparcie resortu w zakupie książek do Biblioteki im. Marii Kozaczkowej. Przedstawiono wyniki pracy tej placówki, nakłady samorządu na remont budynku, pracę w środowisku. Wyniki uzyskiwane w Dąbrowie Tarnowskiej spotkały się z uznaniem Pana Ministra Waldemara Dąbrowskiego. Dowodem tego jest przyznanie dotacji w wysokości 33.575,00 zł na zakup książek i rozwój czytelnictwa.

 

 

Strona 584 z 590« Pierwsza...102030...582583584585586...590...Ostatnia »