Informujemy, że Stowarzyszenie Galicyjski Pakt Samorządowy „Kompas” w partnerstwie z Małgorzata Sanecka Maestra – Firma Szkoleniowa, realizuje projekt pt. „Proaktywnie w Przyszłość!” nr RPMP.09.01.02-12-025517, który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa małopolskiego.
Projekt realizowany jest od 01.05.2018-30.04.2019.

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • pomoc psychologa diagnosty i doradcy zawodowego w ustaleniu indywidualnej ścieżki rozwoju,
  • wsparcie psychologiczne – poradnictwo psychologiczne: indywidualne, grupowe i rodzinne.
  • wsparcie pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego,
  • poradnictwo prawne,
  • warsztaty poruszania się po rynku pracy i kompetencji i umiejętności społecznych,
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu, których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,60 zł/godz. netto, tj. około 531,00 zł netto za szkolenie), certyfikat
  • płatne staże zawodowe (6-cio miesięczne)

 Ponadto oferujemy:

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach/stażach,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć.

Oferowana pomoc dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna.

PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ Informacji o projekcie realizacji działań aktywizacji społecznej i zawodowej „Proaktywnie w Przyszłość!”.