W dniu 4 października 2021 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury świętowało 10-lecie swojej działalności. Uroczystość połączona była z inauguracją nowego roku akademickiego 2021/2022. Na zaproszenie Zarządu UTW osobistym udziałem w uroczystości odpowiedzieli: Wiesław Krajewski- Poseł na Sejm RP, Marta Malec – Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Stanisław Początek – Radny Rady Powiatu, a zarazem Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej UTW, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta miasta Tarnowa, Małgorzata Kołpa – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Maria Kanior – Prezes Honorowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ks. Zbigniew Szewczyk – reprezentujący Proboszcza ks. Stanisława Cyrana.

Obecni byli również dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych, prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, wykładowcy, nauczyciele zajęć organizowanych dla słuchaczy UTW, członkowie Rady Programowej UTW, Magdalena Barnaś – reprezentująca Biuro Rachunkowe Taxima, Ewa Wielgus – Menedżer Hotelu Cristal Park. Media reprezentowała Urszula Skórka.

Gości oraz wszystkich seniorów powitali ze sceny kina „Sokół” Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Guzik oraz Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski.

Prezes Stowarzyszenia Krystyna Guzik w swoim wystąpieniu podsumowała 10-letni dorobek i osiągnięcia UTW. W 2011 roku do Burmistrza Stanisława Początka z inicjatywą utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej zwróciła się grupa seniorów pełnych życia, pasji, zainteresowań. Bez względu na wiek nadal chcieli być aktywni, doświadczać nowych rzeczy, realizować plany. Taką możliwość stworzył im utworzony Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Prezes UTW przedstawiła działalność i osiągnięcia Stowarzyszenia za okres 10 lat za pomocą prezentacji multimedialnej.

Można było zobaczyć zdjęcia z wykładów, seminariów, warsztatów, zajęć sportowych na basenie, w sali gimnastycznej i w terenie, lektoratów języków obcych, zajęć tanecznych i wokalnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjazdów do teatru i opery, na koncerty, ze spotkań integracyjnych, zabaw karnawałowych oraz z wielu innych wydarzeń. Wszystkie te działania były możliwe do realizacji dzięki środkom finansowym otrzymanym na realizację różnych projektów: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Dąbrowa Tarnowska , Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz wykładowcom, którzy nie pobierali wynagrodzenia za wygłaszane wykłady. W imieniu seniorów UTW Prezes Zarządu podziękowała gościom za pomoc w różnej formie, tak finansowej jak i merytorycznej. Szczególne podziękowania skierowała do Dyrektora i pracowników Dąbrowskiego Domu Kultury za okazywaną pomoc i owocną współpracę od samego początku działalności dąbrowskiego UTW.

Podsumowując swoje wystąpienie zwróciła się do słuchaczy UTW „Życzę, abyście długo zachowali swoją aktywność, a w trudnych chwilach mogli liczyć na osoby bliskie i nigdy nie czuli się samotni. Żyjcie pełnią życia, rozwijajcie swoje pasje, realizujcie marzenia. Niech we wspólnych działaniach UTW przyświecają nam słowa Celine Dion: Nie ma starzenia się, jest dojrzewanie i zdobywanie wiedzy. Ja nazywam to pięknem.”

Wszyscy obecni na uroczystości goście złożyli na scenie gratulacje i serdeczne życzenia na ręce Prezes Krystyny Guzik, adresując je także do całego Zarządu i wszystkich członków Stowarzyszenia. Zaproszeni, lecz nieobecni, przesłali listy gratulacyjne – wśród nich Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz i Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W swoim wystąpieniu – przedstawicielka słuchaczy Krystyna Wentrych – w humorystycznej formie przedstawiła sylwetki członków Zarządu oraz złożyła im od wszystkich seniorów UTW podziękowania za dotychczasową pracę.

Końcowym akcentem był „płonący” tort, który wjechał na scenę przy spontanicznie zaśpiewanym przez wszystkich „STO LAT”!

008 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury 018 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury DSC 0197 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 001 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 004 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 005 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 006 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 007 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 011 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 013 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 014 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 020 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 024 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 031 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 034 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 039 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 046 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 047 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 048 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 058 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 060 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Kopia 068 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury

UTW 11 Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UTW Jubileusz X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury

OLYMPUS DIGITAL CAMERA