Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury na przyjemność poinformować, że w 2018 roku będzie realizowało kolejne 3 projekty. Łączna wartość wszystkich trzech projektów wynosi 32 394 zł. Na każdy projekt Stowarzyszenie UTW musiało zabezpieczyć wkład własny, a pozyskane na realizacje tych projektów środki finansowe pochodzą z budżetu województwa małopolskiego, powiatu dąbrowskiego, funduszy PFRON i budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Lista dofinansowanych projektów:

1) Projekt pn. „Dąbrowska Droga Do Niepodległości” realizowany  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wartość projektu wynosi 14 850,00 zł w tym otrzymana dotacja to 10 000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano:
– wykłady
– seminaria
– warsztaty – trening pamięci
– warsztaty komputerowe
– wyjazd studyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego
– organizacja koncertu poetycko – muzycznego pt. „Najjaśniejsza Rzeczpospolita! Droga do niepodległości”
– organizacja Wieczornicy  „Dąbrowska Droga Do Niepodległości”
– udział w transmisji filmu dokumentalnego „ Z dala od orkiestry” oraz w transmisji spektaklu operowego.
W przygotowanie projektu duży wkład wnieśli Anna Morawiec i Paweł Chojnowski –członkowie Rady Programowo- Naukowej UTW.

Logo Malopolsk 300x229 Kolejne projekty i dofinansowania  dla dąbrowskiego UTW

2) Projekt pn. „ Wyjazd o charakterze rekreacyjno-turystycznym dla osób niepełnosprawnych będących członkami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury do Iwonicza Zdrój” realizowany przy wsparciu finansowym Starosty Powiatu Dąbrowskiego ze środków PFRON.
Koszt zadania 12 294,00 zł – dofinansowanie 4 320,00 zł.

 Herb Powiatu Dąbrowskiego Kolejne projekty i dofinansowania  dla dąbrowskiego UTWpfron wersja podstawowa rgb 01 Kolejne projekty i dofinansowania  dla dąbrowskiego UTW

.
3) Projekt “Aktywny senior” realizowany przy wsparciu finansowym Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.Koszt zadania 5 250,00 – dofinansowanie 3 000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano:
– wykłady
– ćwiczenia w wodzie na basenie
– ćwiczenia na sali gimnastycznej i siłowniach zewnętrznych na wolnym powietrzu.

Herb Dąbrowy Tarnowskiej 200 Kolejne projekty i dofinansowania  dla dąbrowskiego UTW

Obecnie dąbrowski UTW jest w trakcie realizacji projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie pn. “Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w senioralnej przestrzeni” współfinansowanego  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację projektu Stowarzyszenie UTW przy DDK otrzymało 48 423,00 zł.

Otrzymane dotacje pozwoliły nam bardzo wzbogacić ofertę dla seniorów na rok 2018 r.