W związku z trwającymi pracami Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic і Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska Rady Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej   ponawia się komunikat, iż można zgłaszać wnioski w sprawie nazewnictwa ulic і placów publicznych lub zmian nazw dotychczasowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwały Nr XXXVI/256/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. wnioski w sprawach nazewnictwa ulic i  placów publicznych lub zmian nazw dotychczasowych mogą być składane przez:
-Burmistrza Gminy, Klub Radnych, grupę co najmniej 3 radnych
– Radę Osiedla lub Radę Sołecką,
– mieszkańców zamieszkałych przy danej ulicy lub placu, której dotyczy wniosek
– stowarzyszenia   i organizacje   mające   siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska lub mające siedzibę na terenie Gminy, terenowe oddziały stowarzyszeń lub organizacji ogólnopolskich.

Wnioski należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem proponowanej nazwy lub zmiany dotychczasowej nazwy do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej (Dziennik Podawczy lub pokój Nr 26 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,   ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) w terminie do dnia 30 września 2020   roku w godz. 8.00 – 15.30.

Przewodniczący Doraźnej Komisji
ds. Nazewnictwa Ulic і Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska
Jerzy Pasternak

Dąbrowa Tarnowska centum miasta UMDT Komunikat Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic і Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska