Zgodnie z zarządzeniem Nr 194.598.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2020 przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu i formularze
dostępne są w Zarządzeniu Nr 194.598.2020
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

Załączniki: