Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z Pałacem Młodzieży w Tarnowie i UKS „Olimpijczyk” zapraszają dzieci i młodzież z małopolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym o nazwie „Bezpiecznie z wodą i przyrodą”.
Zaproponowana akcja edukacyjno – profilaktyczna skierowana do dzieci i młodzieży ma na celu aktywne kształtowanie rozwagi oraz odpowiedzialności za własne życie, także życie i zdrowie koleżanek i kolegów grona rówieśniczego. Wykonana zgodnie z załączonym poniżej regulaminem i nadesłana do oceny praca plastyczna dotycząca bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży będzie popularyzowana w kampanii społeczno-edukacyjnej i może być nagrodzona szeregiem nagród.
Honorowy Patronat nad przebiegiem i finałem akcji profilaktycznej sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie oraz Komitet Honorowy.

Termin składania prac – 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Prace należy dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Tarnowskie WOPR, Rynek 17/1, 33-100 Tarnów lub osobiście w dniach: poniedziałek, środa lub piątek od godz. 10:00 do godz. 17:00.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

PLAKAT BEZPIECZNIE Z WODĄ I PRZYRODĄ Konkurs plastyczny Tarnowskiego WOPR Bezpiecznie z wodą i przyrodą