Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027.
Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i niezbędne kierunki działań, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Przedmiot konsultacji:
Na podstawie Zarządzenia Nr 303.707.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.11.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027 zapraszam do konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Termin konsultacji:
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 23 listopada 2020 roku do dnia 1 grudnia 2020 roku.

Forma konsultacji:
Uwagi należy składać na formularzu konsultacji społecznych udostępnionym na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także ogłoszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wypełniony formularz należy w terminie do dnia 1 grudnia 2020r. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, wypełniony formularz konsultacji społecznych można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku MOPSiWR.

Załączniki
Lp. Nazwa Wielkość
1. Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027 [PDF] 3.31 [MB]
2. Zarządzenie Nr 303.707.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.11.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027 [PDF] 161.51 [KB]
3. Formularz konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027 [PDF] 107.06 [KB]
4. Formularz konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027 – wersja edytowalna [ODT] 35.89 [KB]
5. Klauzula informacyjna [PDF]