Jak co roku w okresie letnim, pojawiają się w mediach informacje, że zapasy krwi bardzo się zmniejszyły. Okres wakacji to dla krwiodawstwa bardzo trudny czas. Z jednej strony zużycie krwi jest większe, bo dochodzi do większej ilości wypadków, a z drugiej z powodu wakacyjnych wyjazdów krwiodawców trudniej przeprowadzać jest akcję krwiodawstwa. Na braki w stanach magazynowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) wpływ ma także sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Dlatego  banki krwi, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz Ministerstwo Zdrowia zwracają się honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi w jednym z centrów krwiodawstwa w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Kto potrzebuje krwi?
Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują niedobory krwi
i jej składników spowodowane utratą dużej ilości krwi, w wyniku wypadków komunikacyjnych, w trakcie lub po zabiegach operacyjnych czy też w wyniku zaburzeń krzepnięcia. Ponadto krew jest potrzebna pacjentom po oparzeniach i urazach, a także u osób z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.
Szpitale każdego dnia wykonują setki planowych zabiegów oraz skomplikowanych operacji, które wymagają zabezpieczenia dużych ilości krwi. Warto podkreślić, że średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Przy operacjach serca zużywa się ok. 6 jednostek krwi. Podczas operacji z udziałem ofiar wypadków komunikacyjnych konieczne jest ok. 10 jednostek krwi, natomiast przy przeszczepieniu wątroby – ok. 20 jednostek krwi.

Twoja krew moje życie Krew szczególnie potrzebna w okresie wakacyjnym

Wszystkie grupy krwi są potrzebne
Na stronach Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Obecnie wszystkie grupy krwi są potrzebne. Najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Jest to jednocześnie jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.
Oddawania krwi nie należy się obawiać, ponieważ jest ono bezpieczne. Na wszystkich etapach pobierania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Oddawanie krwi nie szkodzi zdrowiu.
Publiczna służba krwi dba o to, aby każdy pacjent w Polsce, który wymaga leczenia krwią bądź jej składnikami miał zapewnioną odpowiednią jej ilość. Do realizacji tego zadania potrzebni są jednak krwiodawcy, których brakuje zwłaszcza podczas wakacji stąd apel o jej oddawanie. Pamiętajmy, że krew to bezcenny lek, którego nie można wyprodukować – może ją ofiarować wyłącznie człowiek.

krew Krew szczególnie potrzebna w okresie wakacyjnym

Kto może oddać krew?
Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekkostrawny posiłek, 24 godziny przed zabiegiem wypić co najmniej 1,5 l wody, wypełnić kwestionariusz dostępny w punkcie poboru.

Najbliższe punkty poboru krwi:

Oddział Terenowy Tarnów
ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów
tel. (14) 622 13 38

Oddział Terenowy Tarnów
ul. Lwowska 178a,
33-100 Tarnów
tel. (14) 631 51 55

Oddział w Krakowie
ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków
tel. (12) 657 14 99

729x308 Krew szczególnie potrzebna w okresie wakacyjnym