Zgodnie z ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia obostrzeniami dla całego kraju, a także w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z pływalni, od dnia 20 marca  2021 roku  zawieszamy działalność Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.
O wznowieniu pracy poinformujemy państwa niezwłocznie na stronie Urzędu Miejskiego a także na stronie facebookowej Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej.