Podczas ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę 19 czerwca ks. dr hab. Jan Bartoszek, dotychczasowy asystent AK w diecezji tarnowskiej, otrzymał medal „Za dzieło apostolstwa”.
Wyróżnienie jest przyznawane duchownym i świeckim, którzy wspierają Akcję Katolicką, podejmuję wspólne dzieło apostolstwa oraz mogą być przykładem dla innych, szczególnie zaangażowanych w Akcję Katolicką w Polsce.
– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Cieszę się bardzo, że diecezja tarnowska może się w jakiś sposób wyróżniać na tle Akcji Katolickiej w Polsce. Jak Pan Bóg pozwoli, nadal będziemy podejmować tę współpracę w tym wyjątkowym dziele angażowania ludzi świeckich do odpowiedzialności za Kościół – powiedział ks. Bartoszek.

ks dr hab Jan Bartoszek Ks. dr. hab. Jan Bartoszek   Dyrektorem Radia RDN Małopolska Ks. dr hab. Jan Bartoszek, diecezjalny moderator Akcji Katolickiej otrzymał medal „Za dzieło apostolstwa” za posługę w strukturach diecezjalnych i ogólnopolskich Akcji Katolickiej w Polsce.
Ks. Jan Bartoszek wyróżnił się wyjątkowym zaangażowaniem – mówiła prezes AK w Polsce Urszula Furtak
Ks. Jan jest wielce zasłużony. Formuje nas niezmiennie od kilku lat. Jest asystentem 10 lat, ale pociąga ludzi Akcji Katolickiej nie tylko w diecezji tarnowskiej, ale w całej Polsce. Formuje nas przez materiały formacyjne czy Uniwersytet Jana Pawła II.
Medal „Za dzieło apostolstwa” przyznawany jest kapłanom i osobom świeckim, którzy wspierają Akcję Katolicką, podejmuję wspólne dzieło apostolstwa oraz mogą być przykładem dla innych, szczególnie zaangażowanych w Akcję Katolicką w Polsce.

www.rdn.pl