W piątek 14 września br. przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej wraz z sołtysem tej miejscowości Jackiem Świątkiem spotkali się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej celem finalizacji umowy projektowej “W zdrowym ciele zdrowy duch” – budowa kompleksu rekreacyjnego we wsi Laskówka Chorąska”. Stowarzyszenie pozyskało środki unijne na budowę kompleksu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W aplikowaniu o środki i na dalszych etapach przygotowania zadania pomocą merytoryczną służyli: Witold Reczek Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Anna Jastrzębiec-Witowska z Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego niekomercyjnego kompleksu rekreacyjnego zlokalizowanego w centrum wsi Laskówka Chorąska w pobliżu Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu, dojściami i dojazdami. Zakres inwestycji obejmuje: budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej, zakup, dostawę i montaż urządzeń rehabilitacyjno-siłowych, wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia terenu, demontaż urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją, zagospodarowanie terenu, zapewnienie dojść i dojazdów oraz wyposażenie kompleksu.

1 Loga UE Leader+ PROWENT Rzeszow PROW DT psd Laskówka Chorąska realizuje projekt budowy kompleksu rekreacyjnego  z wykorzystaniem środków unijnych

DSC 0577 Laskówka Chorąska realizuje projekt budowy kompleksu rekreacyjnego  z wykorzystaniem środków unijnych

Dzięki tej inwestycji zaspokojone zostaną potrzeby rekreacyjne lokalnej społeczności, która będzie miała większe i ciekawsze możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Plac rekreacyjny będzie m.in. wykorzystywany do organizacji imprez integrujących społeczności lokalną np. Dzień Dziecka, Dzień Rodzin.. Kompleks rekreacyjny będzie otwarty w ciągu dnia i dostępny dla osób, które zechcą z niego korzystać.

DSC 0579 Laskówka Chorąska realizuje projekt budowy kompleksu rekreacyjnego  z wykorzystaniem środków unijnych

Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na 367 033,25 zł, z czego 293 626 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, dzięki przynależności Gminy Dąbrowa Tarnowska do Lokalnej Grupy Działania „Prowent”. Realizując to zadanie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej przewiduje pracę wolontariuszy. Prace budowlane zostaną zakończone do końca listopada 2018 r.

DSC 0583 Laskówka Chorąska realizuje projekt budowy kompleksu rekreacyjnego  z wykorzystaniem środków unijnych

DSC 0590 Laskówka Chorąska realizuje projekt budowy kompleksu rekreacyjnego  z wykorzystaniem środków unijnych

DSC 0594 Laskówka Chorąska realizuje projekt budowy kompleksu rekreacyjnego  z wykorzystaniem środków unijnych

Laskówka Laskówka Chorąska realizuje projekt budowy kompleksu rekreacyjnego  z wykorzystaniem środków unijnych