21 kwietnia w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się gala zakończenia małopolskich konkursów przedmiotowych. Zaproszeni na nią zostali laureaci wraz z rodzicami i opiekunami naukowymi. Zaświadczenia uczniom i listy gratulacyjne nauczycielom wręczała pani wicekurator Halina Cimer.

W etapie szkolnym konkursów z dwunastu przedmiotów wzięło udział prawie 40 tysięcy uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się niespełna 8 tysięcy uczestników, a w etapie wojewódzkim brało udział 1038 uczniów. Ostatni etap wyłonił 166 laureatów, czyli najlepszych z najlepszych.

W tym elitarnym gronie znalazło się dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 1: Julia Pelc z klasy 6c jest laureatką konkursu języka polskiego, zaś Bartosz Czochara z klasy 8b został już po raz drugi laureatem konkursu geograficznego. W tegorocznym konkursie chłopiec nie tylko powtórzył swoje osiągnięcie z ubiegłego roku szkolnego, ale też znalazł się niemal na szczycie podium, zajmując drugie miejsce. Dla Julii natomiast również jest to ogromny sukces, gdyż jako szóstoklasistka, rywalizując ze starszymi kolegami i koleżankami, musiała nadrobić materiał z klasy siódmej i ósmej. Te osiągnięcia uczniów nie byłyby możliwe bez dodatkowej społecznej pracy nauczycieli. Bartosz przygotowywał się do konkursu pod okiem pani Justyny Węgiel, natomiast Julia pracowała z panią Lucyną Chojnowską.

Warto dodać, że aby uzyskać miano laureata, należało na wszystkich etapach konkursów wykazać się wiedzą i umiejętnościami z danego przedmiotu znacznie wykraczającymi poza podstawę programową szkoły podstawowej. Warto jednak podjąć wysiłek dodatkowej nauki, gdyż tytuł laureata oznacza, że uczeń zyskuje uprawnienia do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Ponadto, w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych, laureat jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu i uzyskuje najwyższy możliwy wynik. Tak więc Julia Pelc już jako uczennica klasy szóstej ma zapewnione 100 % z egzaminu z języka polskiego, który odbędzie się za ponad dwa lata 😊

IMG 6367 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6366 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6365 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6364 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6363 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6362 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6361 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6360 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6359 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6373 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6372 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6371 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6370 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH IMG 6369 LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH