W roku szkolnym 2019/2020 troje ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 sięgnęło po najwyższe laury w konkursach przedmiotowych. Byli to: Julia Marek, Kacper Orszulak i Kamil Czyżowicz. Dzięki tytułom laureatów i finalistów uczniowie ci uzyskali dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, a dwoje z nich pierwszeństwo w przyjęciu do wybrancy szkół ponadpodstawowych.

Julia Marek została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. Jest to najważniejsze osiągnięcie dla ucznia szkoły podstawowej, ponieważ daje istotne przywileje: Julia była zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, otrzymując maksymalną liczbę punktów, czyli wynik – 100%, a także zostanie przyjęta do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności, niezależnie od innych kryteriów. Julia Marek była jedyną uczennicą z powiatu dąbrowskiego, która w bieżącym roku szkolnym została laureatką konkursu na szczeblu wojewódzkim w zakresie języka polskiego. W trakcie nauki w szkole podstawowej uczestniczyła w wielu innych konkursach literackich, czytelniczych i recytatorskich, wielokrotnie zajmując najwyższe miejsca.

Julka Lauretaka i finaliści konkursów przedmiotowych ze Szkoły Podstawowej nr 1

Kacper Orszulak uczestniczył w XIV Olimpiadzie Informatycznej Juniorów  i znalazł się w gronie finalistów, dzięki czemu również ma pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Ponadto Kacper jest finalistą Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu”.

Kacper Lauretaka i finaliści konkursów przedmiotowych ze Szkoły Podstawowej nr 1

Kamil Czyżowicz otrzymał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu z Fizyki, co daje mu dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Kamil Lauretaka i finaliści konkursów przedmiotowych ze Szkoły Podstawowej nr 1

Oprócz osiągnięć w konkursach kuratoryjnych, Kamil i Kacper mogą pochwalić się sukcesami w konkursie Multitest 2019 z fizyki oraz w ogólnopolskiej olimpiadzie z fizyki Olimpus – w obu tych konkursach chłopcy znaleźli się w gronie laureatów.

Uczniów do konkursów przygotowali nauczyciele: Ewa Woźniak – Stachura, Lucyna Chojnowska i Marek Gawęda.