Miło nam poinformować, że „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” działające przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od czerwca do grudnia 2018r. będzie realizowało projekt pn. „Magią chemii zachwyceni” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 9981 zł w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne’.

Inicjatywa ma na celu ukazanie uczniom chemii jako fascynującej dziedziny nauki, która jest obecna niemal w każdej sferze życia codziennego, wciąż odpowiada na nowe wyzwania i pokazuje innowacyjne możliwości.
Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współpracy z Naukowym Kołem Chemika OZON, działającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
W ramach projektu uczniowie PSP 2 będą m.in. uczestniczyć w warsztatach  na terenie PWSZ,  jak również na terenie PSP 2,  wyjadą na wycieczki edukacyjne oraz  wezmą udział  w konkursach tematycznych. Z pozyskanych funduszy zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia Szkolnego Klubu Chemika.
Koordynatorkami projektu są Klara Wąż oraz Diana Dyda.