Symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” wręczyli w Tarnowie Marta Malec-Lech i Edward Czesak z zarządu województwa. Z regionów tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego dotacje otrzymało 25 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę przeszło 2,8 mln zł. Dla Gminy Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanej na uroczystości przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego przewidziano dofinansowanie w kwocie 152 320,00 zł na dofinansowanie inwestycji rekreacyjno-sportowej w Szarwarku.

Projekt pn. „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa – MIRS”, realizowany od 2019 roku zakłada przede wszystkim modernizację istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności: ogólnodostępne boiska sportowe (w tym między innymi piłkarskie i lekkoatletyczne), wielofunkcyjne boiska sportowe (przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę czy koszykówkę), siłownie plenerowe, skateparki oraz place sportowo-rekreacyjne – sprzyjające aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości.

DSC 0286 Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno Sportowa także dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

APLM01 Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno Sportowa także dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę i zwiększy dostępność do podstawowej bazy sportowo-rekreacyjnej regionu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

 UMWM100720 0351 Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno Sportowa także dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

UMWM100720 054 Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno Sportowa także dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

W ubiegłym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 9 mln zł, w tym roku jest to już kwota 12 mln zł.

Wykorzystano zdjęcia i informacje dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl