Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawą sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu.
Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Nasze działania skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy;
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osób zamieszkujących na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki;
 • osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej; osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu oferujemy:

 • warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej
 • warsztaty komputerowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże
 • subsydiowane zatrudnienie
 • bony na usługi zdrowotno-społeczne
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • indywidualne pośrednictwo pracy

ZAPRASZAMY!
Rekrutacja trwa od 9 kwietnia 2018
To Twój czas! Twoja szansa!

Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Biuro Projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (V piętro, pokój 503) tel. 12 619 84 54, 518 299 008, e-mail: mmadyda@wup-krakow.pl; mhebda@wup-krakow.pl
Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie, ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04) tel. 516 344 988, e-mail: jpredota@wup-krakow.pl; wniewola@wup-krakow.pl
Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Długosza 61 (parter, pokój 02) tel. 791 583 337, e-mail: afracisz@wup-krakow.pl; asliwa@wup-krakow.pl

EFPR Polska Malopolska UE Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno zawodowej