2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten nawiązuje do dnia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku i jest okazją do upamiętnienia ofiar pochodzenia żydowskiego, które zostały zamordowane w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

Polityka Trzeciej Rzeszy jeszcze przed wybuchem wojny była wymierzona w ludność żydowską. Po 1939 roku, po miesiącach radykalizacji restrykcji i wpędzania Żydów do gett, rozpoczęto systematyczną eksterminację w obozach śmierci i koncentracyjnych. Apogeum działań osiągnięto w 1942 roku, kiedy Niemcy przystąpiły do realizacji ludobójczej operacji nazwanej „Einsatz Reinhardt”.

birkenau2 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Początek zorganizowanego w ramach tej operacji masowego zabijania wyznaczają deportacje żydowskich mieszkańców Lublina i Lwowa do obozu zagłady w Bełżcu w marcu 1942 roku. Fala eksterminacji nasiliła się w maju po uruchomieniu obozu w Sobiborze, a od końca lipca tego roku – po przeprowadzeniu w Bełżcu prac modernizacyjnych i otwarciu obozu zagłady w Treblince – zagłada Żydów w GG nabrała charakteru totalnego. Za koniec „Aktion Reinhardt” część historyków uważa bunt i ucieczkę więźniów w obozie zagłady w Sobiborze w dniu 14 października 1943 roku, inni – masowe rozstrzeliwania Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku i obozach pracy przymusowej w Trawnikach i Poniatowej 3 i 4 listopada 1943 roku.

1920x810 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

źródło: https://www.majdanek.eu/pl/news/miedzynarodowy_dzien_pamieci_o_ofiarach_holokaustu/1509