W środę 21 listopada 2018 roku odbył się na sali gimnastycznej w budynku szkoły na ul. Zaręby 22 międzyszkolny konkurs historyczny przygotowany przez nauczycieli historii i bibliotekarzy: p. Sławomira Batora, p. Danutę Pikul i p. Marzannę Pikul  i zorganizowany z myślą o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Konkurs miał bardzo rozbudowaną tematykę, jednak był przeznaczony dla uczniów, którzy lubią historię i mają wiadomości przyswojone z zakresu całości materiału dotyczącego głównie naszej ojczyzny. Motywem przewodnim były lata walk legionowych na początku pierwszej wojny światowej, kiedy to niedaleko naszego regionu częściowo przebiegał szlak bojowy żołnierzy Józefa Piłsudskiego walczących z oddziałami rosyjskimi z Królestwa.
Oprócz historii polski, zwłaszcza w wymiarze militarnym oraz walk legionowych z 1914 roku, trzeba było się również wykazać wiedzą z historii Dąbrowy Tarnowskiej. Temat konkursu brzmiał następująco:
Sylwetka Józefa Piłsudskiego – jednego z architektów niepodległej Polski
oraz najważniejsze wydarzenia z historii Polski z elementami historii region.

Miedzyszkolny konkurs historyczny PSP2 DT 1 Międzyszkolny Konkurs Historyczny z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Spotkanie miało charakter  turnieju – rywalizacji wobec publiczności i został  przeprowadzony  na wzór programu „Jeden z dziesięciu”, co okazało się dosłownym strzałem w dziesiątkę i bardzo spodobało się samym uczestnikom.
Po bardzo zaciętej walce udało się w ciągu dwóch godzin wyłonić zwycięzców.  Należy podkreślić, że wiedza wszystkich uczestników stała na bardzo wysokim poziomie, a sam konkurs przebiegł w wyjątkowo przyjemnej atmosferze, co nastroiło organizatorów do kontynuowania tej idei konkursu w przyszłym roku szkolnym.
W tym roku Jury zgodnie orzekło, że pierwsze miejsce należy się dwóm uczniom, którzy wykazali się w równym stopniu wspaniałą wiedzą i postawą.

Miedzyszkolny konkurs historyczny PSP2 DT 2 Międzyszkolny Konkurs Historyczny z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Wyróżnieni zostali:

I miejsce – Mateusz Ptak z klasy VIII c z PSP nr 1 z Dąbrowy Tarnowskiej
II miejsce – Patryk Wałaszek z klasy V z Laskówki Chorąskiej
III miejsce – Hubert Świerczek z klasy VII z Nieczajny Górnej
Wyróżnienie : Andrzej Michalczyk i Jakub Huber z klasy VIII z Nieczajny Górnej

Miedzyszkolny konkurs historyczny PSP2 DT 3 Międzyszkolny Konkurs Historyczny z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Organizatorzy serdecznie dziękują opiekunom przygotowującym młodzież do konkursu.

Sławomir Bator