Na terenie kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej trwają bardzo zaawansowane roboty budowlane i prace montażowe w związku z realizacją nowego basenu odkrytego. Aktualnie została wykonana konstrukcja żelbetowa niecki pływackiej. Można już w rzeczywistości zobaczyć basen odkryty w nowej odsłonie oraz jego podział na poszczególne części: część pływacką, rekreacyjną i brodzik. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem, który przewiduje zakończenie prac do końca września 2023 r.

Do tej pory w pełni zrealizowano prace związane z modernizacją kotłowni gazowej oraz budową instalacji fotowoltaicznej. Oba elementy już funkcjonują i powodują oszczędności w zużyciu mediów: odpowiednio gazu ziemnego i energii elektrycznej w obiekcie Krytej Pływalni.

Zadanie jest realizowane przez tarnowską firmę MTM Budownictwo za kwotę: 7 271 126,92 zł brutto. Gmina Dąbrowa Tarnowska na realizację zadania otrzymała wsparcie finansowe w wysokości: 4 500 000 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych.

4b421937 4c56 486b 800a de00566f3ed1 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Gmina Dąbrowa Tarnowska planuje w tym roku zrealizować kolejne prace mające na celu uzupełnienie obiektu w elementy wyposażenia rekreacyjnego, które zwiększą jego atrakcyjność.

Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości: 182 570,00 zł w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2023 roku na realizację kolejnego etapu inwestycji – wyposażenia basenu. Planowany jest montaż zjeżdżalni rodzinnej, uruchomienie atrakcji wodnej – „dzikiej rzeki” oraz atrakcji przewidzianych dla najmłodszych dzieci korzystających z basenu w wydzielonym brodziku.

Dodatkowo w bezpośrednim otoczeniu boisk sportowych „ORLIK 2012” zostanie zmodernizowane zaplecze socialno-sanitarne. Powstaną kontenery przewidziane do realizacji funkcji szatniowej, socjalnej i magazynowej. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki. Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości: 250 000,00 zł.

Zakres pozostałych do wykonania prac nie pozwoli na uruchomienie kompleksu w bieżącym okresie wakacyjnym. Natomiast czynimy starania w celu pozyskania kolejnych środków finansowych, by w przyszłym roku obiekt prezentował się okazale i cieszył mieszkańców swoją nowoczesnością.

13 IMG 20230620 122021 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 14 IMG 20230620 122032 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 15 IMG 20230620 122206 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 16 IMG 20230620 122234 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 09 IMG 20230620 121915 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 10 IMG 20230620 121937 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 12 IMG 20230620 122008 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 03 IMG 20230620 121650 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 04 IMG 20230620 121717 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 05 IMG 20230620 121721 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 06 IMG 20230620 121755 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 07 IMG 20230620 121800 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej 08 IMG 20230620 121842 Modernizacja kompleksu basenowego w Dąbrowie Tarnowskiej