Dąbrowski Dom Kultury prowadzi nabór projektów, w ramach zadania „Więcej Kultury – Więcej Tlenu” w programie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu “Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021″. Każdy mieszkaniec może do końca czerwca br. zgłosić swój pomysł, ale musi on mieścić się w jednym z proponowanych modułów tematycznych, które opisane są poniżej. Moduły powinny być traktowane jako hasła uruchamiające wyobraźnię i dopuszczają wolną interpretację przedstawionych propozycji. W naborze istotne jest, aby powołać się przynajmniej na jeden z poniższych modułów. Proponowane przez mieszkańców projekty oceni specjalnie powołana komisja. Najwyżej oceniane pomysły będą realizowane przez Dąbrowski Dom Kultury jesienią 2021 roku.
Na potrzeby naboru uruchomiono w Dąbrowskim Domu Kultury punkt konsultacyjny dla autorów pomysłów, chcących aplikować w ramach zadania “Więcej kultury – więcej tlenu!” Można się umawiać z koordynatorką zadania Agnieszka Świątek i dyrektorem DDK Paweł Chojnowski telefonicznie (14-655-9214) na spotkania w dogodnym dla tych autorów terminie. Dąbrowski Dom Kultury wraz z samorządem gminnym zachęcają do współpracy!

 Moduły projektowe:

Moduł „Regeneracja”obejmuje projekty twórczego relaksu, wypoczynku przez kulturę, łączenie kultury z rekreacją, przeciwdziałaniem depresji, zmniejszaniem stresu.
W ramach modułu mieszczą się także projekty ekologiczne i obejmujące pozytywne, nieinwazyjne korzystanie z lokalnej przyrody.

Moduł „To My”obejmuje projekty nakierowanie na lokalnego odbiorcę i producenta kultury, łączące tworzenie kultury (malarstwo, rzeźba, fotografia, film, kulinaria i inne) z jej prezentacją, a zarazem zwiększające udział społeczności lokalnej w korzystaniu z oferty DDK. W module tym mieszczą się także działania lokalnych twórców znanych i mniej znanych, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami i dokonaniami.

Moduł „Znowu razem”obejmuje projekty międzypokoleniowe, aktywizujące całe rodziny (także rodziny z małymi dziećmi) lub osoby niespokrewnione z różnych grup wiekowych. Mieszczą się tutaj także projekty integracyjne budujące mosty między różnymi grupami wiekowymi, zawodowymi, mieszkańcami miast i wsi, ludźmi o różnych stylach życia, ludźmi pełnosprawnymi i ludźmi z niepełnosprawnościami. Moduł ma na celu dowartościowanie „bycia razem” po pandemii i bez barier.

Moduł „Siedem życzeń” projekty pomyślane jako seria co najmniej 7 spotkań tematycznych (warsztaty, koła zainteresowań, kluby dyskusyjne) lub siedem odsłon jednego zagadnienia kulturalnego.

Moduł „Kotwica”projekty utrwalające przynależność do gminy Dąbrowa Tarnowska, powiatu dąbrowskiego, celebrujące związki społeczności lokalnej z dziedzictwem materialnym i niematerialnym „małej ojczyzny”. Zaliczyć tutaj można także projekty skupione wokół lokalnych zabytków, miejsc pamięci i historii miasta gminy i powiatu.
W ramach tego modułu można realizować projekty odwołujące się do współczesnego poczucia przynależności oraz projekty ukazujące historię społeczności lokalnej nowymi sposobami i metodami.

Moduł „Świat za progiem”obejmuje projekty ponadlokalne, zakładąjace współpracę w zakresie kultury pomiędzy instytucjami kultury, stowarzyszeniami i/lub samorządami     z co najmniej dwóch gmin Małopolski w zakresie kultury lub dziedzictwa lokalnego partnerów projektu.

Moduł „Synergia” – projekty łączące co najmniej dwa rodzaje sztuki np. taniec i wystawa fotograficzna, muzyka i film, rzeźba i poezja, kulinaria i teatr lub jakiekolwiek inne konfiguracje.

Moduł „Premiera”projekt prezentujący zupełnie nowe wydarzenie kulturalne, które nigdy wcześniej nie było realizowane w Dąbrowie Tarnowskiej np. konkurs piknikowy, komedia typu stand-up, mistrzostwa gier planszowych, filmowa lub inna prezentacja kultury mało znanej, np. kultury innego kraju czy grupy etnicznej. Zaleca się kontakt z Punktem Konsultacyjnym Dąbrowskiego Domu Kultury celem zbadania jakie działania już były prowadzone w ramach oferty DDK.

Moduł „Rodzic w kulturze”projekt kulturalnego i twórczego zagospodarowania czasu rodziców, podczas którego dzieci uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w DDK    lub organizacja grupy zabawowej dla małych dzieci i ich rodziców z wykorzystaniem motywów artystycznych takich jak muzyka, taniec, plastyka. W projektach tego modułu proponowane jest bardziej indywidualne podejście do rodzica jako osoby posiadającej potrzeby w zakresie kultury.

Moduł „Siła młodości” – projekt definiujący młodość jako stan ducha i sposób myślenia. Młodość fizyczna, jak również mentalna i intelektualna są wielkimi atutami tego miasta, co należy wykazać w projektach wchodzących w skład tego modułu. Mieszczą się tutaj działania nakierowane na udział ludzi młodych ciałem lub duchem, promujące optymizm i tzw. „dobrą energię”.

Moduł „Ożywienie otoczenia” – zwrócenie uwagi na wzbogacanie otoczenia Dąbrowskiego Domu Kultury zarówno w zakresie przestrzeni jak i uczestnictwa nowych osób. Celem modułu jest wyjście DDK w przestrzeń lokalną, ale także promocja działań związanych z potencjałem nowych ludzi. Proponowane projekty mogą obejmować fizyczną zmianę otocznia np. mural, street art lub imprezę plenerową, która pozwala na twórcze wykorzystanie przestrzeni w działaniach kulturalnych.

Załączniki:

Warto także zapoznać się z raportem diagnostycznym na temat potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, który przygotowany został w  ramach zadania “Więcej Kultury – Więcej Tlenu” przygotowany przez socjolożkę oraz pracownicę Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Annę Jastrzębiec-Witowską oraz zespół Dąbrowskiego Domu Kultury. Raport można pobrać pod poniższym linkiem:

http://ddkdabrowa.naszbip.pl/nabor-inicjatyw-w-ramach-zadania-wiecej-kultury-wiecej-tlenu/n,diagnoza-spoleczna-wiecej-kultury-wiecej-tlenu

2020 nckdofinansdom kultury plus rgb 1591260745 Nabór projektów w ramach programu Więcej kultury   więcej tlenu Dąbrowskiego Domu Kultury