26 czerwca 2018 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli z Gminy Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli także Wiceburmistrz Stanisław Ryczek i Dyrektor CUW-u Marta Chrabąszcz.
Podczas zebrania podsumowano rok szkolny 2017/2018, w tym wyniki egzaminu gimnazjalnego. Omówione zostały także prace wykonane w poszczególnych jednostkach oraz projekty realizowane w bieżącym roku szkolnym.
Burmistrz podkreślił, iż w bieżącym roku szkolnym  przywiązywał szczególną wagę do podniesienia warunków edukacji młodzieży naszej gminy. Dlatego wykonano remonty obiektów szkolnych oraz zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

REMONTY I INWESTYCJE W OŚWIACIE

w 2017:

Zadanie: Kwota:
Termomodernizacja szkoły w Gruszowie Wielkim 1 516 086
Remont kotłowni w Przedszkolu nr 2 87 950
Remont kotłowni w Szkole w Nieczajnie Górnej 81 385
Zakup placu zabaw w Przedszkolu nr 1 30 000
Projekt modernizacji kuchni w Szkole nr 1 14 000
Razem: 1 729 421

w 2018:

Zadanie: Kwota:
Zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych w SP2. 17 269
Termomodernizacja Przedszkola w Nieczajnie Górnej. 180 577
Zaplanowano na 2018
Modernizacja boiska w SP 3 450 000
Projekt + termomodernizacja Przedszkola w Smęgorzowie 120 000
Projekt rozbudowy Przedszkola w Nieczajnie Górnej. 30 000
Modernizacja kuchni w SP 1 250 000
Modernizacja kuchni w budynku Szkoły nr 1 250 000
Razem: 1 297 846

Do najważniejszych zadań związanych z zapewnieniem  przez organ prowadzący warunków działania szkoły, z wyposażeniem szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych należą:

 • udział w programach realizowanych w szkołach, przedszkolach i w żłobku w Gminie Dąbrowa Tarnowska ze środków przyznanych gminie na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej:
Zadanie: Kwota zadania Kwota dofinansowania Wkład własny Status
Program „Aktywna tablica” 70 000,00 56 000,00 14 000,00 W trakcie realizacji.4 szkoły złożyły sprawozdania z realizacji programu
Program „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”. 36 511,79 36 511,79 Zakończony.
Żłobek – Maluch + edycja „Za życiem” 62 500,00 50 000,00 12 5000 Zakończony.
Odprawy dla nauczycieli (MEN) 50 000,00 50 000,00 Zakończony
Program „Maluch” 43 200,00 43 200,00 —- W trakcie realizacji.
Program „Aktywna tablica” 35 000,00 28 000,00 7 000,00 W trakcie realizacji.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 65 000,00 52 000,00 13 000,00 W trakcie realizacji.
362 211,79 315 711,79 46 500,00
 • poprawa infrastruktury informatycznej w szkołach: zakup laptopów, komputerów, tablicy interaktywnej, modernizacja sieci informatycznej w Szkole nr 1 (ok. 51 038 zł), zakup komputerów i tablicy interaktywnej w Szkole nr 2 (28 400 zł), zakup laptopów w Szkole nr 3 (11 100 zł), zakup tablicy interaktywnej w Szkole w Gruszowie Wielkim ( 7500 zł), zakup komputerów i tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej (34 625 zł), zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie (11 000 zł), modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie (5 200 zł)
 • zakup mebli, krzeseł i stolików: Szkoła nr 1 – 27 628 zł; Szkoła nr 2 – 28 730 zł, Szkoła nr 3 – 21 692, Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie – 5 000 zł
 • remonty – Szkoła nr 1 – remont stolarki drzwiowej i podłóg (54 654 zł), remont podłóg, schodów i klas w Szkole nr 2 (19 762 zł), remonty malarskie w Szkole nr 3 (10 000 zł), remont łazienki, oświetlenia i monitoringu w Szkole w Gruszowie Wielkim (46 100 zł), remont stolarki i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej (4 790 zł), remont parkietów i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie (12 012 zł)
 • zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego w Szkole nr 2 (21 869 zł)
 • modernizacja zaplecza sanitarnego w Szkole w Gruszowie Wielkim (55 000 zł)
 • wyposażenie stołówki w Szkole w Gruszowie Wielkim (8 292 zl)
 • wyposażenie placu zabaw w Szkole w Gruszowie Wielkim (14 800 zł)
 • remont sal i zakup szafek w Przedszkolu nr 1 (10 200 zł)
 • zakup szaf i wyposażenia w Przedszkolu nr 2 (5 989 zł)
 • zakup kuchni gazowej w Przedszkolu w Nieczajnie Górnej (5 070 zł)
 • remont i zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Nieczajnie Górnej (17 144 zł)
 • zakup sprzętów w Przedszkolu. w Smęgorzowie (11 337 zł).

Burmistrz omówił także stypendia socjalne i zasiłki przyznawane uczniom. W roku 2018 ich wysokość wyniosła 258 366,00 , w tym 25 836,60 wkładu własnego. Wiceburmistrz przedstawił natomiast sprawy związane z bezpieczeństwem w czasie wakacji oraz plany inwestycyjne gminy w obszarze edukacji. Omówiono także bieżące sprawy, plany remontowe na wakacje, półkolonię organizowaną w Szkole Podstawowej nr 2.

Na zakończenie Burmistrz złożył wszystkim zebranym życzenia udanego odpoczynku wakacyjnego.