W czwartek 18 marca 2021 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek oświatowych prowadzonych i dotowanych przez gminę. Głównym celem spotkania było podsumowanie roku budżetowego 2020 oraz omówienie organizacji pracy w roku szkolnym 2021/2022. W naradzie uczestniczyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej według następującego porządku:

Cz. I – dla wszystkich dyrektorów i kierowników

  1. Przedstawienie analizy finansowania oświaty za 2020 r.
  2. Omówienie zadań inwestycyjnych w oświacie na 2021 r.
  3. Omówienie Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.
  4. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu Stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  5. Sprawy bieżące.

1 DSC 0891 Narada dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy

Cz. II – dla dyrektorów i kierowników jednostek prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska

  1. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  2. Omówienie zasad organizacji przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
  3. Sprawy bieżące.
    Na koniec Burmistrz podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

1 DSC 0896 Narada dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy