12 maja Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 przeżywała wspaniałą uroczystość. Z inicjatywy Rady Rodziców, przy współpracy dyrekcji, nauczycieli i całej społeczności uczniowskiej został zorganizowany niezwykły koncert.
Chcąc podkreślić dwie ważne daty: 40–lecie wyboru naszego patrona św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz 100 – rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaproszono Tarnowski Chór GOS.PL, który wystąpił w sąsiadującym ze szkołą kościele pod wezwaniem „Wszystkich Świętych”. Muzycy zabrali uczestników wydarzenia w niezwykły świat artystycznych doznań, dając możliwość wspólnej modlitwy poprzez śpiew i taniec.
Nie zabrakło bisów, wspólnego śpiewu pieśni „Barka” oraz gorących oklasków.

Na koniec dyrektor szkoły pani Dorota Długoń oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Mariusz Toczek wyrazili wdzięczność chórowi Gos.pl. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli artystom kwiaty i symboliczne pamiątki, a ksiądz Marek Zembura w imieniu księdza proboszcza skierował do wszystkich okolicznościowe słowo.

Należy podkreślić, że przedsięwzięcie wsparli sponsorzy:
Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej
Prezes RPWiK Grzegorz Niedbała
Dyrektor SPZOZ Łukasz Węgrzyn
Agencja Ubezpieczeniowa BIMAR Urszula Krajewska
Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Nowak

Patronat honorowy objęli:
Poseł na Sejm Wiesław Krajewski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Parafia Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej

Patronat medialny: Radio RDN Małopolska

Warto skierować szczególne podziękowania dla pani Ewy Rej, pomysłodawczyni i koordynatorki całego przedsięwzięcia oraz dla wszystkich zaangażowanych w organizację koncertu rodziców na czele z panem Mariuszem Toczkiem, przewodniczącym Rady Rodziców PSP nr 1.

Foto: www.pspnr1dt.pl