Długo wyczekiwana obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej została właśnie udostępniona dla kierowców. O godz. 15:30 w poniedziałek 7 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przy udziale parlamentarzystów, władz samorządowych województwa małopolskiego oraz samorządu gminnego i powiatowego uroczyście otwarła prawie siedmiokilometrowy odcinek nowej drogi biegnącej od ul. Piłsudskiego do ul. Warszawskiej, służącej jako obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej.
Wśród uczestników wydarzenia byli: Minister Funduszy Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, parlamentarzyści w osobach senatora Kazimierza Wiatra, posłów na Sejm RP: Anny Pieczarki, Wiesława Krajewskiego, Stanisława Bukowca, Piotra Saka oraz Edward Czesak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Posła na Sejm Jarosława Gowina reprezentował dyrektor biura poselskiego Krzysztof Kupiec, który w samorządzie powiatowym pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Obecna była także Dyrektor Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.
Nie zabrakło innych przedstawicieli samorządu powiatowego z Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Martą Chrabąszcz, Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Wicestarostą Krzysztofem Brykiem. Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentowali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat. Organizatorem tego wydarzenia był inwestor czyli GDDKiA z Dyrektorem Oddziału w Krakowie Tomaszem Pałasińskim. Wykonawcę reprezntował György Mónus Wiceprezes Zarządu Spółki Przedsiębiorstowo Wielobranżowe Banimex.
Obecny na uroczystości Ks. Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej Stanisław Cyran pobłogosławił wszystkich dzięki którym nowa droga powstała oraz przyszłych jej użytkowników.

Od poniedziałku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, długo wyczekiwana budowa dobiegła końca. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miasta, co korzystnie wpłynie na zmniejszenie hałasu.
Obwodnica jest drogą jednojezdniową klasy głównej przyspieszonej (GP) o długości około 7 km. Na trasie wykonane zostały drogi dojazdowe, zjazdy, zatoki postojowe, system odwodnienia, ekrany akustyczne. Przez Dąbrowę Tarnowską w ciągu doby przejeżdżało około 10.000 pojazdów, w tym ponad 3.000 ciężarówek.

Budowa Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej 2020 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców Kalendarium budowy obwodnicy

Już w latach 90–tych w planach zagospodarowania przestrzennego, a także w dokumentach istniejącego wówczas województwa tarnowskiego i kieleckiego przewidywano utworzenie trasy z Dąbrowy przez Olesno, Bolesław, Nowy Korczyn do Buska Zdroju. Jednak na życzeniach planistycznych się wtedy skończyło.

Rada Miejska kadencji 1994-1998 wraz z Burmistrzem Stanisławem Początkiem zmieniła plan przestrzenny miasta. Wkrótce podjęto prace planistyczne nad nową trasą, która omijać miała tereny zurbanizowane i nie obejmować gmin sąsiednich. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zaproponowana została trasa obwodnicy rozpoczynająca się od ulicy Warszawskiej na granicy miasta i Gruszowa Małego, następnie biegnie w kierunku ulicy Grunwaldzkiej, Nowej, Oleśnickiej, Żabieńskiej do ulicy Piłsudskiego w okolice istniejącej stacji paliw.

Mimo podjęcia starań o budowę obwodnicy przez społeczność lokalną i samorząd już w latach 90-tych XX wieku, przetarg na jej kompleksowe projektowanie zakończył się dopiero w maju 2006 i 14 lipca tegoż roku podpisana została umowa z Krakowskim Biurem Projektów Dróg i Mostów Spółka z o.o. „TRANSPROJEKT” w tym celu. Zgodnie z podpisaną umową gotowy projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, Transprojekt miał dostarczyć do GDDKiA najpóźniej w listopadzie 2008 roku. Ponad rok po tym planowanym terminie projekt nadal nie był gotowy. W międzyczasie okazało się, że konieczna była powtórna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, w związku z nowym prawem unijnym, które wówczas weszło w życie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, była zmuszona wielokrotnie zmieniać harmonogram prac projektowych. Ostatecznie prace projektowe zakończyły się na początku 2012 roku. W lutym 2012 roku wszczęto postępowanie administracyjne przed Wojewodą Małopolskim w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 – 115+008”.

1Planorientacyjny Dabrowa Tarnowska obwodnica GDDKiA Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców W kolejnych miesiącach władze samorządowe gminy i powiatu w osobach Burmistrza Stanisława Początka i Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego usilnie zabiegały o rozpoczęcie działań na rzecz tej inwestycji. Dopiero na jesieni 2014 roku budowa obwodnicy uzyskała gwarancje rządowe i inwestycja ta znalazła się na liście zadań podstawowych.

Zmiana władz gminnych w wyniku wyborów samorządowych w 2014 r. nie zmieniła priorytetowego charakteru sprawy obwodnicy. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski niejednokrotnie podkreślał potrzebę tej inwestycji dla rozwoju miasta, m.in. w czasie wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w naszym mieście 8 sierpnia 2015 r.
Styczeń 2015 r. przyniósł prowadzone z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego (obecnie Wiceprezydenta Tarnowa) konsultacje publiczne Programu dróg krajowych na lata 2014-2030. W sprawie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wpłynęło blisko 300 głosów poparcia. Decyzja Rady Ministrów z 8 września 2015 r. zatwierdzająca Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) uwzględniła w nim obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej była zwieńczeniem długich lat wytężonej pracy samorządów Gminy Dąbrowy Tarnowska i Powiatu Dąbrowskiego. Planowano wtedy, że prace ruszą już wiosną 2016 roku, a sama obwodnica zostanie oddana do użytku do końca 2018 roku.

Latem 2016 roku, w postępowaniu przetargowym na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyłoniła wykonawcę inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i VISTAL GDYNIA S.A., które zaoferowało za budowę obwodnicy cenę brutto blisko 80 mln zł i gwarancję jakości na 10 lat. W listopadzie tego samego roku podpisano umowę z wykonawcą. Jak się okazało konsorcjum nie było w stanie wywiązać się z warunków umowy.

Na początku 2017 zmodyfikowano  projekt skrzyżowania przy ulicy Grunwaldzkiej, zmieniając zwykłe skrzyżowanie na rondo. Jednak już w październiku 2017 r. budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej firmy VISTAL Gdynia S.A. oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji przerwały prace. W drugiej połowie października wysłane zostało oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W styczniu 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wszczęła postępowanie na „Kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”, zapraszając firmy do składania ofert przetargowych. Kolejnym wyłonionym na drodze przetargowej wykonawcą było konsorcjum firm Banimex, Azi-bud Sp. z Będzina i Duna Aszfalt z Węgier. Prace oszacowano na 102 mln zł.  Prace wznowiono pod koniec sierpnia 2018 roku i od tego czasu przebiegały bez większych zakłóceń.

Dzisiaj wszyscy mamy przyjemność uczestnictwa w oddaniu do użytku tej długo oczekiwanej inwestycji.

DSC 0565 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0569 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0573 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0577 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0579 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0580 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0581 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0586 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0590 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0598 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0601 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0608 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0610 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0620 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0622 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0625 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0628 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0630 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0643 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0645 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0647 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0649 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0651 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0653 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0655 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0663 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

1 20200907 160058 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

EhUiWqiXgAAzjL0 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0668 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

5f565944b5d6b p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

5f565948c6557 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0685 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

EhVazrsXsAAVo6M Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

DSC 0690 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0693 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0701 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

5f56594ac6e7c p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców 5f565952bd2ef p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0736 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców DSC 0741 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

5f56566eab02a p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców 5f56596bb0ff8 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców 5f56595f52469 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców 5f56594eafa84 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców5f565632d89e7 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców 5f565673d4208 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców 5f565677d2101 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców 5f56568760a52 p Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

FOTOGALERIA BUDOWY OBWODNICY DĄBROWY TARNOWSKIEJ
NA STRONACH GDDiK

Galeria GDDKiA Obwodnica DT Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej otwarta dla kierowców

foto: M. Kądzielawa, eKurierDąbrowski, Gazeta Krakowska