Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
W każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych przywrócono już możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej jest od dzisiaj otwarty dla mieszkańców, jednak nadal obowiązują przepisy sanitarne związane z obowiązującym stanem epidemii  tj. zakrycie twarzy i nosa maseczką, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu fizycznego. Należy również zastosować się do poleceń pracowników Urzędu Miejskiego.

– Część urzędów podjęła już wcześniej decyzję o bezpośredniej obsłudze obywateli w tym trudnym czasie. Dziękuję tym samorządom, które pomimo epidemii starały się normalnie wykonywać wszystkie obowiązki. Jednym z priorytetów administracji w najbliższym czasie musi być rozwój e-usług. Wielu Polaków w ciągu tych trzech miesięcy skorzystało z elektronicznej możliwości kontaktu z urzędem – mówi wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co.

MSWiA Od dzisiaj przywrócenie bezpośredniej obsługi obywateli w urzędach z zachowaniem rygorów sanitarnych