W czwartek 8 listopada 2018 r. odbył się odbiór kompleksu rekreacyjnego. Inwestorem zadania była Gmina Dąbrowa Tarnowska, a wykonawcą firma P.P.H.U. „TRANS-ART” z Bobrownik Wielkich. Całkowity koszt zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej” to 440 307,68 zł. Realizacja ta została dofinansowana w wysokości 192 648 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków przyznanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, dzięki przynależności Gminy Dąbrowa Tarnowska do Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Wkład własny ze środków budżetu gminy wyniósł 247 659,68 zł.

 Zakres robót obejmował:
– modernizację boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej, budowa placu rekreacyjnego,
– ogrodzenie placu rekreacyjnego,
– wyposażenie kompleksu,
– wyposażenie placu rekreacyjnego,
– zagospodarowanie terenu w obrębie prowadzonych robót.

Odbioru dokonała komisja w składzie:
1. Stanisław  Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
2. Witold Reczek – Kierownik Ref. IZP
3. Szymon Lichorobiec – Inspektor Ref. IZP
4. Artur Trytko – właściciel P.P.H.U „TRANS-ART”
5. Dorota Długoń – Dyrektor PSP nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej
6. Kazimierz Kolasa – Inspektor nadzoru

SP1 Odbiór kompleksu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1