W dniach 15-16 października br. zrealizowany został wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa, którego celem była propagacja rozwiązań ekologicznych w codziennym życiu, zwłaszcza odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. W wyjeździe wzięło udział 17 osób, wśród których byli także przedstawiciele lokalnych samorządów z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Sekretarzem Gminy Stanisławem Ryczkiem. Dzięki przynależności gminy Dąbrowa Tarnowska do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” z siedzibą w Mielcu wyjazd był w całości dofinasowany ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt grantowy w szczególności dotyczył wzmocnienia kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zadanie pn. „Wyjazd studyjny: zastosowanie odnawialnych źródeł energii w praktyce” obejmowało dwie sesje szkoleniowe przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Przykonie w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim, wizytację elektrowni fotowoltaicznej Wichertów, farmy fotowoltaicznej Gryf, lokalnej farmy wiatrowej oraz zapory wodnej w Jeziorsku. Podczas sesji szkoleniowych swoją obecność zaznaczyli: Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski, Zastępca Wójta Roman Marciniak i Sekretarz Gminy Ewa Dygas.

Realizacja projektu obejmowała także wizytę w Uniejowie, miejscowości w województwie łódzkim znanej z wód termalnych. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość odbycia wizyty roboczej w Geotermii Uniejów i poznania sposobu jej pracy.

Obecnie moc całkowita ciepłowni wynosi 7,4 MW – z czego 1,8 MW pochodzi ze spalania biomasy, a 3,2 MW z energii wód geotermalnych. Energia jest pozyskiwana metodą tzw. Dubletu geotermalnego, który polega na wydobyciu wody jednym odwiertem, odebraniu jej ciepła, a następnie wtłoczeniu pod ziemię. Dzięki temu pozyskiwanie energii jest korzystne dla środowiska, a także zmniejsza ryzyko wyczerpania się podziemnych zasobów. Ponadto na wyposażeniu Geotermii Uniejów znajdują się także kotły olejowe o pojemności 2, 4 MW, które pełnią funkcję rezerwową.

Koordynatorem projektu wyznaczonym przez LGD PROWENT była Anna Jastrzębiec-Witowska.

ProwentUE Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa

Uniejow 01 Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa Uniejow 02 Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa Uniejow 03 Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa

Wyjazdstudyjny2021 1 Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa Wyjazdstudyjny2021 2 Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa Wyjazdstudyjny2021 3 Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa

Wyjazdstudyjny2021 3 Odnawialne źródła energii w praktyce   wyjazd studyjny do Przykony i Uniejowa