Pan Kazimierz Burzec z Sutkowa jest obecnie najstarszym mieszkańcem gminy Dąbrowa Tarnowska, który 20 kwietnia br. skończył 101 lat. W dniu urodzin niedyspozycja zdrowotna pana Kazimierza i sytuacja pandemiczna uniemożliwiły odwiedziny Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Przełożono je na dogodniejszy termin, którym okazał się poniedziałek 10 maja br. Udało się zorganizować krótkie spotkanie dostojnym jubilatem i jego dwiema córkami Janiną Dobosz i Teresą Pasternak.
W spotkaniu wzięła także udział wnuczka pana Kazimierza, Małgorzata Burzec-Wąż na co dzień pracująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. W imieniu samorządu gminnego Burmistrz przekazał najstarszemu mieszkańcowi naszej „małej ojczyzny” list gratulacyjny i okolicznościowy upominek.

Jak często się zdarza przy takich spotkaniach dodatkowym jego gościem była historia naszego kraju i regonu, gdyż Pan Kazimierz zapisał piękna jej kartę podczas II wojny światowej działając w ruchu oporu wobec niemieckiego okupanta. W okresie okupacji zasłużył się w działalności konspiracyjnej i jako żołnierz Armii Krajowej. Aktywność to uhonorowana została stopniem oficerskim kapitana w 2017 roku.

1 Kazimierz Burzec 101 lat 2 Odwiedziny Burmistrza u najstarszego mieszkańca gminy 1 Kazimierz Burzec 101 lat 6 Odwiedziny Burmistrza u najstarszego mieszkańca gminy 1 Kazimierz Burzec 101 lat 11 Odwiedziny Burmistrza u najstarszego mieszkańca gminy

 Kazimierz Burzec jest z nielicznych już naocznych świadków wydarzeń II wojny światowej i dlatego jego osobiste świadectwo tamtych czasów jest szczególnie cenne. Wraca do tych wspomnień często i znajduje wdzięcznych słuchaczy wśród członków swojej licznej rodziny i znajomych.  Przed pandemią gdy pozwalało mu na to samopoczucie odwiedzał swoich znajomych w hospicjum, chętny do miłej rozmowy, towarzystwa innych seniorów  i zawsze gotowy do okazywania życzliwości innym.

1 Kazimierz Burzec 101 lat 12 Odwiedziny Burmistrza u najstarszego mieszkańca gminy KB 01 Odwiedziny Burmistrza u najstarszego mieszkańca gminy KB 07 Odwiedziny Burmistrza u najstarszego mieszkańca gminy KB.09 Odwiedziny Burmistrza u najstarszego mieszkańca gminyNajstarszy mieszkaniec gminy Dąbrowa Tarnowska jest ojcem 8 dzieci, dziadkiem 29 wnuków i pradziadkiem 37 prawnuków.