W związku z otrzymaniem przez Gminę Dąbrowa Tarnowska dotacji na utylizację 10 ton odpadów takich jak folia, siatka i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach typu Big Bag, pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, informujemy, że w/w odpady będą odbierane na terenie PSZOK przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w lipcu 2020 r. w godzinach pracy PSZOK (tj. pon. 930-1730, środa i piątek 730-1530).
Odpady muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i innych zanieczyszczeń, posegregowane oraz spakowane lub powiązane w pakiety umożliwiające zważenie na wadze o wymiarach 1m x 1m, a także zabezpieczone przed wydobywaniem się fetoru.

       Ze względu na limit w wysokości 10 ton, ilość odebranych od rolnika odpadów typu folia, siatka i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach typu Bi gBag może być limitowana.

UWAGA ! Przed dostarczeniem w/w odpadów rolniczych należy bezwzględnie skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej telefonicznie (14 644 2117) lub osobiście pokój nr 2 w celu uzgodnienia szczegółów i wypełnienia dokumentów, w przeciwnym razie przedmiotowe odpady nie zostaną odebrane.