W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 2..

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Ewy Głód w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. Nr 2 oraz pod numerem telefonu 14 644 2117.

Regulamin przyznawania pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

PDF ICO1 Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”