Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Miejsce i termin składania ofert

  1. Oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 07 czerwca 2021r. (poniedziałek) do godz. 15.30-tej.

– w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 pok. Nr 20 (Sekretariat)

– lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 pok. Nr 20 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

Wszystkie szczegóły konkursu znajdują się w ZARZĄDZENIU Nr 102.858.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.05.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.